eco

WEBINAR: Co może dać GOZ? Jak w 4 krokach wdrożyć go w firmie

Maj. 20 2022
WEBINAR BUREAU VERITAS       ||           23.06.22               ||           GODZ. 10:30-12:00

Niepewna sytuacja geopolityczna oraz dwuletnie problemy gospodarcze związane z pandemią COVID-19 wywołały poważne zmiany w otoczeniu gospodarczym wielu firm. Ich właściciele coraz częściej zastanawiają się jak dostosować firmę do tych zmian, jak ograniczyć ryzyko w jakim kierunku się rozwijać.

Wydaje się, że w  tych warunkach warto przyjrzeć się bliżej swojej firmie i zastanowić się jak można uodpornić się na tak poważne zmiany.

Rozwiązaniem może być nowe podejście biznesowe oparte o tzw. model gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), w którym nie marnujemy posiadanych zasobów,  oszczędzamy energię oraz gospodarczo wykorzystujemy odpady.

Wiele surowców i materiałów jest coraz trudniej osiągalnych, a ich ceny zaczynają osiągać poziomy, przy których obecne modele biznesowe przestają być możliwe do stosowania. Coraz częściej wdrożenie zasad GOZ staje się także warunkiem funkcjonowania w zmieniających się łańcuchach wartości.

O nowym podejściu do prowadzonej działalności gospodarczej warto również pomyśleć ze względu na zmieniające się przepisy prawa, które obecnie zachęcają, a w niedługiej przyszłości będą wymagać od przedsiębiorców bardziej racjonalnego podejścia do własnych zasobów. Oprócz coraz częściej aplikowanych do naszego prawodawstwa obowiązków (np. Taksonomia UE i jej 4 cel środowiskowy: przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym) pojawiają się również dodatkowe zachęty, jak chociażby promowanie projektów wdrażających zasady GOZ w zamówieniach publicznych oraz konkursach o dofinansowanie z funduszy UE.

Mając na uwadze zmieniające się oczekiwania społeczne, uwarunkowania gospodarcze oraz prawne chcemy przybliżyć temat GOZ i odpowiedzieć na pytania, które firma powinna sobie obecnie zadać:

  • Co oznacza GOZ, GOZ w firmie i łańcuchu dostaw i jak go wprowadzić?
  • Dlaczego nawet nie wiedząc o tym, firmy stają się częścią światowej Gospodarki o Obiegu Zamkniętym?
  • Dlaczego wdrożenie GOZ zapewni firmie przewagę konkurencyjną?
  • Dlaczego wdrożenie GOZ ułatwi firmie dostęp do dotacji i finansowania bankowego?

Omawiane zagadnienia:

W trakcie webinarium pokażemy jak w 4 krokach wdrożyć w firmie GOZ’owe rozwiązania. Dodatkowo  przedstawimy informacje nt.:

  • funkcjonowania GOZ w firmie, w łańcuchu dostaw/wartości, w produkcie z wykorzystaniem praktycznych przykładów,
  • europejskich wytycznych prawnych odnoszących się do GOZ.
  • europejskich standardów GOZ,
  • audytów GOZ,
  • dotacji z funduszy UE i innych form finansowana GOZ. 

webinar GOZ

PROWADZĄCY:

Jolanta Okońska-Kubica – Dyrektor Zarządzający, ENVIPOL
Menadżer i ekspert z zakresu rozwoju biznesu zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i GOZ. Ekspert gospodarki odpadowej. Przewodnicząca Grupy Roboczej Ministerstwa Rozwoju i Technologii ds. GOZ. Przewodnicząca Komitetu ESG przy KIG.

Piotr Kubica – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, ENVIPOL
Ekspert z zakresu zrównoważonego rozwoju, rozwoju regionalnego, GOZ. efektywności energetycznej, gospodarki odpadami i ryzyka finansowego. Menadżer i konsultant w wielu krajowych i międzynarodowych projektach doradczych.

Aleksander Szalecki – Partner Zarządzający w Stratego Sp. z o.o.
Z branżą funduszy europejskich związany od 2007 roku. Doradzał w zakresie finansowania projektów kilkuset przedsiębiorstwom, od start-upów po międzynarodowe korporacje.

Łukasz Sosnowski - ENVIPOL
Konsultant ds. GOZ - gospodarki o obiegu zamkniętym, doradza administracji, organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorcom; w latach 2009-19 związany z administracją rządową, koordynator opracowania polskiej Mapy drogowej gospodarki o obiegu zamkniętym, prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach dot. GOZ.