News

Sustainable Development - nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Warszawskim współtworzony we współpracy z Bureau Veritas Polska

sie. 29 2019

Formuła nowego kierunku studiów Sustainable Development (SD) uwzględnia aspekty zrównoważonego rozwoju, problematykę zarządzania i przedsiębiorczości. Ambicją twórców jest, by prace dyplomowe powstające na studiach SD przyczyniały się do rozwiązywania realnych wyzwań określonych w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 stojących przed firmami, instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi. 
 

Kierunek uwzględniać będzie w zasadniczym stopniu konieczność wieloaspektowego i praktycznego podejścia do rozwiązywania najważniejszych problemów i wyzwań cywilizacji- harmonizowania gospodarczych, społecznych i środowiskowych aspektów zrównoważonego rozwoju.

Bureau Veritas, jako organizacja działająca m.in. w obszarze ochrony środowiska, ryzyka korporacyjnego i odpowiedzialności społecznej, została zaproszona do współtworzenia programu studiów i wsparcia kierunku w postaci oferty praktyk studenckich poświęconych przygotowaniu pracy dyplomowej odpowiadającej na potrzeby i wyzwania współczesnych organizacji.

Studia Sustainable Development  rozpoczną się na Uniwersytecie Warszawskim 1 października 2019 r. jako studia II stopnia i będą prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

Jako kierunek interdyscyplinarny, studia programowo czerpać będą z doświadczeń działających już od 25 lat Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska (MSOŚ), a także korzystać ze ścisłej współpracy Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Wydziału Geologii, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, Wydziału Nauk Ekonomicznych, UCBS oraz Wydziału Zarządzania.

Kształceniem na kierunku będą zajmować się dodatkowo przedstawiciele praktyki biznesu, samorządów i organizacji społecznych. Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych przedmiotów będą zapraszały do prowadzenia zajęć osoby z instytucji zewnętrznych zgodnie z potrzebami merytorycznymi odpowiadającymi na dynamicznie rozwijające się procesy realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i kierunki prowadzonych badań naukowych. W zależności od możliwości zapraszani będą przedstawiciele innych ośrodków naukowych z Polski i zagranicy (visiting professors).

Więcej informacji na temat programu studiów na stronie Uniwersytetu Warszawskiego, wydziału Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem: http://ucbs.uw.edu.pl/category/nowe-studia-sustainable-development/