ślad węglowy

News

Ślad węglowy
8. Targów CSR

gru. 21 2020

ŚW

Ślad węglowy to całkowita emisja gazów cieplarnianych (GHG) wyemitowanych do atmosfery w związku z organizacją Targów. Tegoroczna edycja Targów była wyjątkowa, ponieważ w całości odbyły się one w Internecie.
Zidentyfikowane źródła emisji GHG, dla których było możliwe obliczenie wielkości emisji to:

  • emisje powstałe na skutek zużywania energii elektrycznej przez wszystkie urządzenia służące do gromadzenia i przesyłu danych (komputery, data centers, sieć internetowa, urządzenia dostępu do Internetu, komputery, smartfony) – przesył danych był związany z wyświetlaniem nagrań części konferencyjnej (liczba wyświetleń wg stanu na dzień 1 grudnia 2020, założono jakość obrazu 480p oraz, że każde wyświetlenie dotyczyło całego nagrania – ok 3:45 h), użytkowaniem platformy REMO na której wystawcy mieli możliwość networkingu z odwiedzającymi (gorące stoliki), przesłanie danych podczas streamingu online do YT oraz FB, a także wyświetlanie strony internetowej Targów (pomijalna wielkość emisji) oraz łączenie się online z częścią panelistów (pomijalna wielkość emisji),
  • emisje generowane podczas wytworzenia papieru i druku dodatku do Rzeczpospolitej w ilości 94 458 egzemplarzy,
  • transport organizatorów oraz panelistów do studia nagraniowego (ok. 41 osób).

ŚW

św

W związku z całkowitą zmianą źródeł emisji w stosunku do poprzedniej edycji Targów, wielkości śladu węglowego nie są porównywalne. W poprzedniej edycji (9 399 kg CO2e) np. nie uwzględniano emisji powstałej podczas transportu odwiedzających Targi ze względu na niemożliwe pozyskanie danych do obliczeń, natomiast w tym roku emisja związana z odtwarzaniem nagrań części konferencyjnej przez „odwiedzających” Targi stanowi największe źródło emisji.

Informacje dotyczące sposobu obliczeń:

  1. Przyjęto, że odtwarzanie 1h nagrania o jakości 480p wiąże się z przesłaniem 700 MB danych.
  2. Wielość emisji w związku z przesyłem danych określono zgodnie z metodologią: https://www.websitecarbon.com/how-does-it-work/
  3. Prędkość przesyłu danych na platformie REMO – założono 512 kb/s
  4. Dodatek do Rzeczpospolitej – 2 kartki (4 strony), wskaźnik emisji dla papieru gazetowego pochodził z bazy danych Ecoinvent, emisja związana z drukiem została określona na podstawie przykładowej drukarni działającej w Polsce
  5. Ilość danych wysłanych do YT – 168 GB
  6. Założono, że każda z osób dojeżdżająca do studia pokonała taksówką 10 km w jedną stronę, wskaźnik emisji pochodził z bazy DEFRA

Za obliczenie śladu węglowego odpowiadała firma Bureau Veritas Polska.

Kontakt:

Michał Stalmach
tel: 609 801 071
michal.stalmach@bureauveritas.com