Press Release

Polskie centra handlowe Unibail-Rodamco-Westfield z certyfikatem Safe&Healthy Places od Bureau Veritas

paź. 1 2020
Westfield Arkadia, Galeria Mokotów, Galeria Wileńska i Wroclavia otrzymały tytuł „Safe & Healthy Places”. Najwyższa ocena „A” przyznana przez Bureau Veritas – światowego lidera certyfikacji i procesów audytowych, potwierdza, że obiekty handlowe URW spełniają najważniejsze wymogi z obszernego katalogu kryteriów dotyczących m.in. jakości wody i powietrza w centrach, bezpieczeństwa i oddziaływania na środowisko. W tym roku do listy badanych obszarów dołączyła ponadto kategoria „Hygiene” – by sprostać wymaganiom nowej, pandemicznej rzeczywistości.

safe&healthy place

Zapewnienie bezpieczeństwa klientom, najemcom i pracownikom zawsze było priorytetem dla zespołów zarządzających centrami handlowymi Unibail-Rodamco-Westfield w Polsce.

Od momentu wybuchu pandemii koronawirusa wysiłki na rzecz spełnienia wszelkich wymogów stawianych przez organy odpowiedzialne za ochronę zdrowia zostały zwielokrotnione. Wszystko po to, by wszyscy przebywający w przestrzeni centrów handlowych czuli się komfortowo i przede wszystkim bezpiecznie.


Bureau Veritas to przedsiębiorstwo, które na całym świecie, od prawie 200 lat, pracuje na rzecz budowania zaufania pomiędzy przedsiębiorstwami a konsumentami. Prowadzi weryfikację i audyty procedur i obiektów z różnych branż, także centrów handlowych, aby te dotrzymywały standardów w obszarze jakości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej.

Centra Handlowe Unibail-Rodamco-Westfield w Polsce po wnikliwym audycie Bureau Veritas otrzymały najwyższą ocenę w skali „A”. Co szczególnie ważne, tegoroczna edycja audytu została rozszerzona o kwestie związane z procedurami higienicznymi.

Audytorzy sprawdzili  w jakim stopniu są one zaadaptowane do rzeczywistości pandemicznej i wymogów sanitarnych. Wiele z nich było spełnionych w Westfield Arkadia, Galerii Mokotów, Wroclavii czy Galerii Wileńskiej jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19. Do takich rozwiązań należy m.in. obecność płynów dezynfekujących w toaletach, czy wysoka częstotliwość mycia i dezynfekcji powierzchni użytkowych, szczególnie tych, które są narażone na częsty dotyk tj. balustrad czy ekranów dotykowych. Wieloletnia współpraca Unibail-Rodamco-Westfield z Bureau Veritas, jest rozwijana już od roku 2012 i obejmuje m.in. audyty zgodności centrów handlowych z restrykcyjnymi wymaganiami korporacyjnymi Grupy URW i przepisami w zakresie HSE (Health Safety Environment).

Od momentu ogłoszenia pandemii COVID-19 obserwujemy wzrost świadomości szeroko rozumianego pojęcia BHP. Podczas audytów przeprowadzanych w centrach handlowych Unibail-Rodamco-Westfield weryfikujemy nie tylko zgodność danego obiektu z obowiązującymi regulacjami lokalnymi, ale także prawidłowe stosowanie w nich szczegółowych polityk HSE Grupy URW. Od 2019 roku, audytem Bureau Veritas dodatkowo objęty został obszar fizycznej ochrony budynków, a w bieżącym roku zakres audytowy poszerzył się o weryfikację procedur higienicznych i działań mających na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia się czynnikami biologicznymi, w tym m.in. SARS-CoV-2. Cieszymy się, że w kolejnym roku – mimo rosnących wymagań zewnętrznych – mogliśmy potwierdzić wysoki poziom zarządzania bezpieczeństwem w Westfield Arkadia, Galerii Mokotów, Galerii Wileńskiej i Wroclavii. Bezpieczeństwo klientów, pracowników i najemców jest zawsze najwyższym priorytetem. – mówi Dawid Jendrośka, HSE Projects Manager w Bureau Veritas Polska.

Centra handlowe zostały sprawdzone pod względem zarządzania w pięciu kluczowych aspektach:

Jakość wody
Jakość powietrza
Bezpieczeństwo wyposażenia
Higiena
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Audytowi centrów handlowych Unibail-Rodamco-Westfield poddano 70 centrów handlowych i wystawienniczych (Francja) w 11 krajach Europy. Procedury sprawdzające właśnie trwają i dobiegną końca jeszcze przed końcem 2020 roku.

Kontakt dla mediów: 

Izabela Kakała
Izabela.kakala@bureauveritas.com

Informacja opublikowana za zgodą biura Unibail-Rodamco-Westfield w Polsce