cybersecurity

News

Pakt na rzecz Neutralności Klimatycznej Centrów Danych (CNDCP - Inicjatywa Samoregulacji)

sty. 23 2023

Bureau Veritas Certification, za pośrednictwem Europejskiego Stowarzyszenia Centrów Danych (EUDCA) i Cloud Infrastructure Service Provider Europe (CISPE) zawarło roboczą umowę z Paktem na rzecz Neutralności Klimatycznej Centrów Danych (CNDCP).

Wymienione stowarzyszenia zwróciły się do Bureau Veritas Certification z prośbą o opracowanie ram audytu, które zostaną ustalone w ścisłej współpracy z operatorami będącymi członkami Paktu. Celem tych działań jest sporządzenie wiarygodnych i wykonalnych wytycznych do przeprowadzania audytów w oparciu o Inicjatywę Samoregulacji. Finalne ustalenia między organizacjami a Bureau Veritas Certification zostaną przedstawione Komisji UE.

Nie później niż do 1 lipca 2023 r. sygnatariusze poświadczą przestrzeganie zasad. Początkowy okres pomiaru obejmie okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Po pierwszej certyfikacji, adherencja będzie recertyfikowana co cztery lata. Każdy cykl poświadczający będzie wymagalny przez Zarząd do 1 lipca danego roku i będzie obejmował okres pomiaru z poprzedniego roku.

Michael Winterson, Przewodniczący EUDCA i CNDCP - w odniesieniu do roboczej umowy skupiającej się na rozwoju ram audytu - stwierdza:

"Bureau Veritas zapewniło nam cenne wsparcie i doradztwo podczas procesu budowy systemu zarządzania. Posiada wgląd w nasze specyficzne wymagania oraz ogólną wiedzę na temat certyfikacji centrów danych. Mimo, że nie jest to współpraca na wyłączność, z przyjemnością polecamy Bureau Veritas jako firmę ekspercką w tematyce Inicjatywy Samoregulacyjnej Neutralności Klimatycznej.

Bureau Veritas ściśle współpracowało z Paktem na rzecz Neutralności Klimatycznej Centrów Danych i w pełni rozumie Inicjatywę Samoregulacyjnej Neutralności Klimatycznej. Współpracując z Paktem, organizacja ta może wnieść zarówno wiedzę i doświadczenie w obszarze skutecznego zapewnienia zgodności z określonymi celami, jak i dostosowania ich do najlepszych praktyk branżowych i prawodawstwa europejskiego."

Więcej informacji:

Kamil Jarosz: kamil.jarosz@bureauveritas.com 

Zapraszamy także do odwiedzenia strony: https://www.climateneutraldatacentre.net/.