14-agriculture-and-food-market

News

IFS ponownie wprowadza niezapowiedziane kontrole IFS Food Safety Checks

mar. 1 2019

Zgodnie z ostatnim komunikatem, począwszy od 1 marca 2019, IFS wprowadza ponownie kontrole IFS Food Safety Checks, celem których jest sprawdzenie, czy firma przestrzega wymogów IFS dotyczących HACCP, higieny i zwalczania szkodników w codziennych operacjach, a przez to stale zapewnia bezpieczeństwo i jakość żywności a także bezpieczeństwo i jakość produktu. Podstawą niezapowiedzianych kontroli bezpieczeństwa żywności IFS są wybrane wymagania o szczególnym znaczeniu dla wyżej wymienionych aspektów IFS Food Version 6.1.

Najważniejsze informacje:

Warunkiem przeprowadzenia niezapowiedzianej kontroli bezpieczeństwa żywności IFS jest posiadanie przez firmę ważnego certyfikatu IFS i rejestracja w bazie. Najwcześniejszy termin rejestracji zostanie podany, gdy dokumenty z ostatniego audytu certyfikacyjnego IFS zostaną przesłane do bazy danych IFS. Rejestracja jest możliwa od 1 marca 2019 r.

W celu sprawnego wdrożenia niezapowiedzianych kontroli bezpieczeństwa żywności IFS, certyfikat IFS firmy musi mieć ważność co najmniej 9 miesięcy

Zainteresowane firmy mogą zarejestrować się w celu sprawdzenia bezpieczeństwa żywności IFS w obszarze logowania na stronie internetowej IFS. Informujemy, że jest to działanie dobrowolne.

Niezapowiedziana kontrola bezpieczeństwa żywności IFS jest przeprowadzana i oceniana przez IFS Management GmbH. Kontrola jest przeprowadzana niezależnie od jednostki certyfikującej odpowiedzialnej za audyt certyfikacyjny IFS. Audytorzy przeprowadzający niezapowiedziane kontrole bezpieczeństwa żywności IFS są otrzymują zlecenie bezpośrednio z IFS Management GmbH – nie reprezentują ani w żaden sposób nie są uczestniczą w audytach certyfikacyjnych IFS przeprowadzanych przez jednostki certyfikacyjne.

Możliwy wynik kontroli: „zaliczona” / „niezaliczona”

Jednocześnie, IFS Management GmbH zwraca uwagę, iż niemieccy detaliści reprezentowani w komitetach IFS zaakceptowali fakt, że zapowiedziany audyt IFS Food w połączeniu z niezapowiedzianą kontrolą bezpieczeństwa żywności (IFS Food Safety Check) jest równoważny z niezapowiedzianym audytem IFS Food (unannounced IFS Food Audit) – dzięki czemu wiele firm może powrócić do dobrze znanego schematu działania jakim jest zapowiedziany audyt IFS.

 

Materiał do pobrania: IFS Food Safety Check: Checklist for IFS Food 6.1_V. 1

Więcej informacji: strona IFS Management GmbH