Press release

Fundacja Terra Nostra i Bureau Veritas zadbają o
biologizację polskiego rolnictwa

mar. 11 2022
Fundacja Terra Nostra i Bureau Veritas nawiązały współpracę, której celem jest promowanie wśród rolników rolnictwa biologizacyjnego. Proponowany przez Fundację Terra Nostra proces biologizacji uprawy jest przyjazny środowisku naturalnemu, pozwala odbudować jakość gleby, zwiększyć plony oraz ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Biologizacja to nowoczesne holistyczne podejście do prowadzenia przedsiębiorstwa rolnego, odpowiadające na wyzwania dzisiejszego świata, zmagającego się z gwałtownymi, negatywnymi zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska naturalnego. Zastosowanie praktyk biologizacyjnych wpływa na podniesienie żyzności gleby; w tym poprawę jej właściwości fizyko-chemicznych. Dzięki większemu użyciu nawozów organicznych w zmianowaniu (poplony, międzyplony, obornik i inne) oraz odpowiedniemu zrównoważonemu wprowadzaniu nawozów konwencjonalnych, ograniczeniu chemicznych oprysków, pozostawianiu resztek pożniwnych na polu, dobremu płodozmianowi oraz minimalnej ingerencji w strukturę gleby możliwe jest lepsze zabezpieczenie jej przed erozją, suszą czy nawalnymi deszczami. Tak przygotowana i uprawiana gleba daje także wyższy i lepszej jakości plon, a także jest przyjazna ekosystemowi.

„Zależy nam na zmianie sposobu myślenia polskich, i nie tylko polskich, rolników. Chcemy wspólnie wypracować model pokazujący, że innowacyjnym  sposobem uprawy można osiągać nie tylko wyższe plony, obniżyć koszty, ale także dbać o ekosystem. Biologizacja i rolnictwo regeneracyjne to zysk dla wszystkich, dla producentów, środowiska naturalnego i dla nas konsumentów, gdzie finalnie otrzymujemy lepsze jakościowo i zdrowsze, zrównoważone produkty” – mówi Adam Baucza, prezes Fundacji Terra Nostra.

Fundacja Terra Nostra, funkcjonuje na rynku od 2019 roku i jest pierwszą organizacją w Polsce, która opracowała nowoczesny system agrotechniki w duchu rolnictwa regeneracyjnego. Stworzyła program certyfikacji na zgodność z Systemem Produkcji Biologizacyjnej Terra Nostra zawierający nowoczesny i przyjazny środowisku kanon uprawy. Certyfikat potwierdza, że produkcja rolnicza prowadzona jest transparentnie w oparciu o opracowane filary biologizacji. Dzięki temu wszyscy partnerzy biznesowi w całym łańcuchu dostaw oraz konsumenci otrzymują produkt wysokiej jakości i bogatszy pod kątem wartości żywieniowej niż pochodzący z rolnictwa konwencjonalnego.  

„Gospodarstwa rolne, które nawiązują z nami współpracę otrzymują indywidualny plan dostosowany do swoich potrzeb (nawozowych, płodozmianowych, ekonomicznych itd.), uwzględniający ich specyfikę, w celu polepszenia ekonomicznego funkcjonowania i podniesienia jakości produkcji. Do procesu weryfikacji wybraliśmy podmiot zewnętrzny, który niezależnie potwierdzałby stosowanie przez rolników zasad rolnictwa biologizacyjnego. Zdecydowaliśmy się na współpracę z Bureau Veritas, ze względu na ogromne doświadczenie w audytowaniu i certyfikowaniu firm z branży rolniczej i spożywczej oraz globalny zasięg. Zależy nam, by stworzona przez nas idea biologizacyjnego rolnictwa, opracowane techniki i narzędzia działania wyszły poza Polskę, ponieważ środowisko naturalne to system naczyń połączonych, i powinno się o nie dbać także w skali makro. Dlatego bardzo nas cieszy, że w naszym programie certyfikacji biologizacyjnej uczestniczą gospodarstwa w Czechach i na Słowacji, a niebawem mamy nadzieję, że będą nim dysponować rolnicy z innych krajów UE”  – dodaje Adam Baucza.

Rolnictwo jest jednym z emitentów gazów cieplarnianych. Intensywne rolnictwo konwencjonalne bez odpowiednich zmian sposobu myślenia zarówno producentów, jak i konsumentów, w perspektywie kolejnych 30 lat, drastycznie zwiększy emisję dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu do atmosfery, a także przyczyni się do dalszej degradacji ekosystemów w niespotykanej skali. Jednocześnie sektor rolny jest częścią gospodarki, który bardzo wiernie odzwierciedla kierunek transformacji gospodarczej i przemysłu spożywczego. Coraz większy poziom świadomości na temat wpływu, jaki ma intensywne rolnictwo konwencjonalne na środowisko, a w konsekwencji na nasze zdrowie, wspiera zmiany w zachowaniu zarówno konsumentów, jak i producentów. Modernizacja rolnictwa znajduje ważne miejsce w ogólnoświatowym trendzie świadomego zarządzania wpływem na klimat.

„Nowoczesne rolnictwo – rolnictwo biologizacyjne ma ogromny potencjał ograniczenia wpływu branży rolnej na emisję gazów cieplarnianych, a wręcz neutralizacji śladu węglowego. Bardzo chętnie przyjęliśmy propozycję współpracy z Fundacją Terra Nostra na rzecz biologizacji rolnictwa – jest to trend, który powinien towarzyszyć świadomym producentom rolnym w ich strategii rozwoju gospodarstw - ze względu na czynniki ekonomiczne, funkcjonalne, jak i jakościowe. Jest to również jeden z kluczowych obszarów działań liderów branży spożywczej na świecie. Wierzę również, że głos konsumentów, którzy coraz bardziej przywiązują wagę do jakości i pochodzenia produktu wskaże odpowiedni kierunek przedsiębiorcom. Naszą misją jako organizacji „Business to Business to Society” jest zaangażowanie w budowanie zaufania pomiędzy przedsiębiorstwami będącymi naszymi klientami oraz konsumentami. Ta współpraca to dla nas kolejna możliwość wspierania zrównoważonego rozwoju i rozpowszechniania tej idei wśród polskich producentów żywności. Tym bardziej nas cieszy, że ta inicjatywa powstała w Polsce i zyskuje coraz większe zainteresowanie nie tylko u rodzimych, ale też wśród rolników z innych krajów Unii Europejskiej” – mówi Witold Dżugan, Dyrektor Pionu Certyfikacji w Bureau Veritas Polska.

*Standard Produkcji Biologizacyjnej - będący normą odniesienia dla rolnictwa regeneracyjnego ma charakter międzynarodowy - poza gospodarstwami z Polski, w procesie certyfikacji uczestniczą również gospodarstwa z Czech i Słowacji.


O Fundacji Terra Nostra:

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra powstała w 2019 roku, a jej misją jest edukacja oraz wdrażanie do praktyki rolniczej Systemu Produkcji Biologizacyjnej – unikatowego podejścia do produkcji rolnej gwarantującego wytwarzanie wysokiej jakości produktów żywnościowych przy racjonalnym korzystaniu z zasobów naturalnych i szczególnej trosce o biologię gleby. Fundacja powstała z myślą o tym, żeby dzielić się wiedzą o zdrowiu gleby i poprawie jakości żywności. 

Image
terra nostra


https://fundacjaterranostra.pl/