Press Release

Bureau Veritas Polska zapewni nadzór nad produkcją i dostawą sprężarek dla Gaz-System na potrzeby Baltic Pipe

wrz. 7 2020
Bureau Veritas Polska zapewni doradztwo oraz nadzór nad dostawą agregatów sprężarkowych, które będą montowane na tłoczniach przy realizowanym przez GAZ-SYSTEM projekcie Baltic Pipe. Umowę podpisano w czerwcu 2020 roku na okres 3 lat.

Podpisany w czerwcu 2020 roku kontrakt obejmuje doradztwo oraz nadzór nad dostawą agregatów sprężarkowych w zakresie ich wytwarzania oraz prób końcowych po ich montażu na terenie tłoczni gazu. Urządzenia o mocy od 5 do 10 MW zakupione przez polskiego operatora gazociągów przesyłowych od amerykańskiej firmy Solar Turbines trafią odpowiednio w ilościach 3 szt. na Tłocznię Gazu Goleniów, 3 szt. na Tłocznię Gazu Gustorzyn i 4 szt. na Tłocznię Gazu Odolanów. Dostawa, nad którą pieczę także będzie sprawować Bureau Veritas Polska, zrealizowana zostanie w okresie od 18 do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jest to już czwarty kontrakt Bureau Veritas Polska z GAZ-SYSTEM. Poprzednie, zawarte w latach 2011, 2015 i 2018, również dotyczyły realizacji strategicznych inwestycji gazowych.

„To nasz czwarty kontrakt z GAZ-SYSTEM.Już od kilku lat realizujemy dla naszego partnera działania przy rozbudowie systemu przesyłu gazu w Polsce, mającego strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także odbiorców europejskich. Obecnie zadaniem Bureau Veritas Polska jest nadzór nad dostawą, badaniami i odbiorem agregatów sprężarkowych do trzech lądowych tłoczni gazu wchodzących w skład Programu Baltic Pipe, w ramach kontraktu jaki GAZ-SYSTEM S.A. zawarł z Solar Turbines. – mówi Artur Sroka, Dyrektor Działu Przemysłowego Bureau Veritas Polska Sp. o.o.

Inspekcje przemysłowe

Bureau Veritas wspiera przemysł poprzez ocenę projektów, urządzeń i systemów pod względem niezawodności, rzetelności oraz zgodności z obowiązującymi regulacjami we wszystkich fazach ich działania: od projektu, po jego wdrożenie i eksploatację oraz rozbiórkę. Do szerokiego zakresu usług wchodzą między innymi: ocena zgodności, nadzór nad wytwarzaniem oraz inspekcje techniczne.