energetyka

News

Bureau Veritas kontynuuje współpracę z PSE

mar. 5 2020

Bureau Veritas Polska podpisało z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi cztery nowe umowy ramowe w zakresie badania materiałów używanych do budowy linii najwyższych napięć oraz stacji 400/220/110 kV na terenie całego kraju. Kontrakty zostały zawarte w lutym 2020 roku i stanowią kontynuację wieloletniej współpracy obu spółek.

PSE są operatorem systemu przesyłowego w Polsce. Zarządzają liniami najwyższych napięć o długości prawie 15 tys. km, którymi energia elektryczna jest przesyłana na duże odległości z elektrowni do lokalnych systemów dystrybucyjnych.

Obecnie PSE prowadzą największy w swojej historii program inwestycyjny. Do 2024 roku powstaną ponad 3000 km linii najwyższych napięć, a 1200 km zostanie zmodernizowanych. Linie najwyższych napięć są projektowane i budowane z myślą o ich eksploatowaniu przez dziesiątki lat. Dlatego tak ważna jest jakość stosowanych materiałów. Badanie próbek stali używanej do budowy słupów linii najwyższych napięć pozwala mieć pewność, że pod tym względem zachowane zostaną najwyższe standardy. 

W ramach nowo podpisanych umów Laboratorium Inżynierii Lądowej Bureau Veritas Polska zrealizuje dla PSE badania betonu i stali zbrojeniowej fundamentów, zagęszczenia zasypek fundamentów, powłok izolacji fundamentów oraz stali konstrukcyjnej słupów linii przesyłowych. Kontrakty przewidują współpracę przy budowie około 20 linii najwyższych napięć i około 18 stacji 400/220/110 kV.

Tego typu usługi, jak te w bieżących kontraktach wykonujemy dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych od 2014 roku. W trakcie powierzonych projektów nasze firmy zbudowały wzajemne zaufanie i wypracowały satysfakcjonującą relację. Laboratorium Inżynierii Lądowej Bureau Veritas stale rozszerza zakres swoich usług przeprowadzając badania kontrolne gruntów i materiałów używanych w budownictwie inżynieryjnym z zachowaniem zasad najwyższej jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. PSE są jednym z wielu naszych wieloletnich klientów, dlatego tym bardziej cieszymy się z kontynuacji współpracy – mówi Zbigniew Strawa, Dyrektor Działu Usług dla Budownictwa w Bureau Veritas Polska.