eco

Press Release

Bureau Veritas i BNP Paribas Bank razem dla efektywności energetycznej

lip. 1 2022
Bureau Veritas i BNP Paribas Bank Polska nawiązały współpracę na realizację usług doradczych wraz ze wsparciem technicznym z zakresu efektywności energetycznej budynków i OZE. Firmy z sektora MŚP i MID-CAP mogą uzyskać 90% dofinansowania na przeprowadzenie audytów czy ekspertyz energetycznych. Program poprawy jakości stanu energetycznego budynków komercyjnych możliwy jest dzięki unijnemu projektowi ELENA.

Inicjatywa ELENA (European Local Energy Assistance)  została utworzona w 2009 roku w celu wspierania inwestycji zwiększających efektywność energetyczną. Pierwotnie jej głównym beneficjentem były wspólnoty mieszkaniowe. Z czasem projekt został rozszerzony o mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające do 250 pracowników w przypadku przedsiębiorstw małych i średnich (MŚP) oraz do 3 tysięcy pracowników w sektorze MID Cap. Podmiotem zarządzającym jest Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), a finansowanie odbywa się z unijnego budżetu Programu Horyzont 2020. Zadaniem projektu ELENA jest wygenerowanie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii (OZE) w budynkach przedsiębiorstw. Program przewiduje 90% dofinansowania audytów i ekspertyz energetycznych dla przedsiębiorstw sektora MŚP i MID-CAP. Obejmuje on między innymi takie inwestycje, jak: termomodernizacje budynków komercyjnych, modernizacje systemów wentylacji, źródeł ciepła, oświetlenia czy budowę instalacji OZE zintegrowanych z budynkiem.

W Polsce partnerami przedsięwzięcia są między innymi BNP Paribas Bank Polska, który oferuje program finansowania efektywności energetycznej budynków komercyjnych i inwestycji w OZE oraz Bureau Veritas Polska realizujące doradztwo techniczne i świadczenie audytów oraz ekspertyz energetycznych dla klientów banku.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), obowiązek wykonywania audytów energetycznych obejmuje duże przedsiębiorstwa*. Jednak wraz z realizacją strategii Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal), która do 2050 roku ma przekształcić Unię Europejską w obszar neutralny klimatycznie, audyty oraz ekspertyzy energetyczne stały się istotnym narzędziem poprawy efektywności energetycznej dla wszystkich przedsiębiorstw.

„Od początku naszej współpracy z BNP Paribas Bank Polska, czyli w nieco ponad 3 miesiące, zrealizowaliśmy łącznie około 50 analiz, ekspertyz i audytów energetycznych dla klientów banku. To sporo i tendencja też jest mocno wzrostowa. Zainteresowanie polskich przedsiębiorców tym tematem nie wynika tylko ze wzrostu świadomości ekologicznej. Jest przede wszystkim efektem niepewnej sytuacji energetycznej na świecie, nadciągającego kryzysu gospodarczego, inflacji i drastycznie rosnących cen energii. Transformacja energetyczna nabiera niebywałego tempa, a projekt ELENA daje fantastyczne możliwości, w tym dokładną analizę energetyczną swojego przedsiębiorstwa, połączoną z pełnym wsparciem pod kątem finansowania docelowej modernizacji. Przedsiębiorcy zyskują więc kilkukrotnie, otrzymują: 90% dofinansowania do audytów i ekspertyz energetycznych, a dzięki termomodernizacji budynków oraz inwestycjom OZE redukują koszty na zapotrzebowanie energetyczne swojego przedsiębiorstwa, stają się bardziej konkurencyjni na rynku i są lepiej postrzegani przez swoich interesariuszy” - mówi Jakub Synowiec, Property and Facility Management Specialist w Bureau Veritas Polska.

W ramach programu ELENA BNP Paribas Bank Polska oferuje swoim klientom, chcącym poprawić efektywność energetyczną własnych budynków, refundację 90% kosztów dokumentacji technicznej (audyty, ekspertyzy) oraz kredyt inwestycyjny w ramach programu Biznes MAX z refundacją odsetek za okres 3 pierwszych lat i darmową gwarancją BGK do 80 proc. kwoty kredytu. W tym projekcie, Bureau Veritas Polska realizuje dla klientów banku dokumentację techniczną w zakresie audytów i ekspertyz energetycznych. Pełna dokumentacja techniczna, którą otrzymuje klient BNP Paribas Bank Polska określa zarówno obliczenia realnego zapotrzebowania energetycznego, jak i zakres rekomendowanych inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa (termomodernizacja, OZE zintegrowane z budynkiem, pompy ciepła, kogeneracja, magazyny energii i inne). Usługi te obejmują kilka wariantów, w zależności od możliwości i potrzeb przedsiębiorcy. Dodatkowo Bureau Veritas gwarantuje wsparcie operacyjne i techniczne zarówno dla banku, jak i dla klienta końcowego, między innymi poprzez dedykowany Helpdesk, monitorujący proces realizacji usług. Obie firmy współpracują także przy promocji oferowanych usług, wspólnie budując i stale podnosząc świadomość energetyczną wśród polskich przedsiębiorstw.

"Bank BNP Paribas jako jedyna instytucja finansowa na polskim rynku oferuje swoim klientom z segmentu MSP i MIDCAP Program ELENA pozwalający na dofinansowanie dokumentacji technicznej związanej z planowaną inwestycją w termomodernizację budynków komercyjnych. Dotychczas udało nam się wesprzeć przedsiębiorców łącznie realizujących inwestycje o łącznej wartości ponad 300 MLN PLN objętych Programem. Dzięki nawiązaniu współpracy z Bureau Veritas poprzez zaangażowanie profesjonalnego doradcy technicznego liczymy na lepsze i bardziej kompleksowe dotarcie do zainteresowanych przedsiębiorców co pozwoli nam na podwojenie portfela inwestycji w kolejnym roku realizacji Programu" - mówi Jerzy Ponikowski, Manager Programu ELENA w BNP Paribas Bank Polska.

* zgodnie z klasyfikacją wynikającą z prawa przedsiębiorców (Dz.U.2021.162)POTRZEBUJESZ PORADY CZY DODATKOWYCH INFORMACJI?
CHCIAŁBYŚ OTRZYMAĆ KOSZTORYS?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


Więcej o BNP Paribas:

BNP Paribas jest wiodącym bankiem w Unii Europejskiej oraz ważnym uczestnikiem międzynarodowego rynku bankowego. Grupa jest obecna w 65 krajach i zatrudnia niemal 190 tys. pracowników, z czego niemal 145 tys. w Europie. Prowadzi działalność w trzech kluczowych obszarach: Bankowość dla Przedsiębiorstw, Klientów Indywidualnych i Usługi (Commercial, Personal Banking & Services) obejmujące usługi bankowości dla przedsiębiorstw, dla Klientów indywidualnych, a także kilka podmiotów specjalistycznych, w tym BNP Paribas Personal Finance oraz Arval; Projekty Innowacyjne (IPS) obejmujące produkty oszczędnościowe, inwestycyjne i ochronne; oraz Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna (CIB) skupiająca się na Klientach korporacyjnych i instytucjonalnych.

W oparciu o swój silny, zdywersyfikowany i zintegrowany model, Grupa wspiera wszystkich Klientów (indywidualnych, samorządy, przedsiębiorców, MŚP, korporacje oraz instytucje) w realizacji projektów, oferując im bogaty wachlarz produktów finansowych, inwestycyjnych i oszczędnościowych oraz ochrony ubezpieczeniowej. W Europie BNP Paribas działa na czterech rynkach macierzystych: Belgia, Francja, Włochy i Luksemburg. Grupa BNP Paribas wdraża swój model zintegrowanej bankowości dla przedsiębiorstw i Klientów indywidualnych w kilku krajach basenu Morza Śródziemnego, w Turcji, Europie Wschodniej i poprzez rozbudowaną sieć placówek w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Jako ważny uczestnik międzynarodowego rynku bankowego,

Grupa dysponuje czołowymi platformami i liniami biznesowymi w Europie, ma silną pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, a także notuje szybki rozwój swoich spółek w rejonie Azji i Pacyfiku. BNP Paribas wdrożył program Społecznej Odpowiedzialności Biznesu we wszystkich swoich działaniach, przyczyniając się w ten sposób do budowy zrównoważonej przyszłości, a jednocześnie zapewniając Grupie niezbędne wyniki i stabilność.

Więcej o  Bureau Veritas:

Założona w 1828 roku, firma Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection and Certification) dostarczając wysokiej jakości usługi mające na celu pomoc klientom w spełnianiu stale rosnących wymagań związanych z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością społeczną. Zatrudniamy 80 000 pracowników w 140 krajach, na wszystkich kontynentach. W Polsce, Bureau Veritas istnieje od 1958 roku.

Wspieramy największe organizacje na świecie w doskonaleniu zrównoważonego rozwoju w wielu sektorach gospodarki oferując takie usługi jak, m.in.: obliczanie, a także weryfikację śladu węglowego, audyty odpowiedzialności społecznej, audyty efektywności energetycznej (białe certyfikaty), zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, weryfikację i opiniowanie raportów ESG (wg. standardów GRI), certyfikację systemów zarządzania oraz w łańcuchu dostaw, weryfikację i walidację EMAS, szkolenia związane z ww. zakresem.

Bureau Veritas jest Członkiem GRI, licencjonowanym weryfikatorem zgodności z normą AA1000AS oraz organem weryfikującym zgodność z normą ISO 14064-1 (posiadającym akredytację UKAS). W rankingu zrównoważonego rozwoju Dow Jones Sustainability Indices w roku 2020 Bureau Veritas zajęło pierwsze miejsce w branży wykwalifikowanych dostawców usług.