Testowanie i certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego

Testowanie i certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego

TWÓJ LOKALNY PARTNER W DOSTĘPIE DO ŚWIATOWYCH RYNKÓW

Wyzwanie biznesowe

Producenci i detaliści, którzy chcą aby ich towary pozostały w użyciu dłużej niż jeden sezon, muszą sprzedawać bezpieczne produkty. Wizerunek i reputację marki, pieczołowicie pielęgnowane przez lata, można utracić w jednej chwili. Wycofanie dużej partii lub szkoda na produkcie może w jednej chwili spowodować poważny kryzys i załamanie biznesu. Aby tego uniknąć, jest wiele działań, które dostawcy produktów elektrycznych i elektronicznych powinni wziąć pod uwagę:

  1. Wybór sprzedawcy: Pierwszym krokiem jest zbudowanie trwałej relacji pomiędzy sprzedającym a kupującym. Gdy istnieje poczucie trwałego partnerstwa i na szali stoi potencjalna przyszła współpraca, sprzedawcy są silnie zmotywowani do projektowania bezpiecznych produktów.
  2. Certyfikat strony trzeciej: Drugim krokiem jest uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa strony trzeciej. Potrzebna jest do tego niezależna organizacja z dużym doświadczeniem, która przeprowadzi kontrolę projektów prototypowych i prób na pierwszych etapach produkcji. Systemy certyfikacji uwzględniają także pewien stopień nadzoru nad zakładem produkcyjnym, co zazwyczaj realizowane jest w postaci kwartalnych inspekcji wizualnych, dzięki czemu możliwe jest monitorowanie ewentualnych odstępstw od projektu.
  3. Zgodność ze specyfikacjami zaopatrzenia i wydajności (protokołami): Kolejnym sposobem jest badanie prób z produkcji według specyfikacji zaopatrzenia i wydajności. Przeprowadzenie kontroli przez niezależną organizację może często wykryć ewentualne odstępstwa od początkowych prób certyfikacyjnych.

Rozwiązanie

CZYM JEST TESTOWANIE I CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA?

  • Produkt jest testowany na zgodność z uznanymi standardami bezpieczeństwa pod względem kryteriów takich jak: porażenie prądem elektrycznym, zbyt wysoka temperatura, promieniowanie, wybuch, zagrożenia mechaniczne i pożar.
  • Organ certyfikacji gromadzi akta techniczne (z uwzględnieniem sprawozdania z inspekcji zakładu) i dokonuje ich oceny. Zakładając, że wszystko przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyznawany jest certyfikat a związane z nim oznaczenie może być stosowane na produkcie, opakowaniu, materiałach handlowych, itp.
  • Po otrzymaniu certyfikatu, zakład produkcyjny jest poddawany regularnym inspekcjom w celu zapewnienia stałej jakości produkcji.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Nasze podejście

Zgodność z przepisami bezpieczeństwa jest podstawą przy wprowadzaniu produktu na rynek światowy. Zrozumienie wielu różnych rozporządzeń mających wpływ na produkt na rynku docelowym wytwórcy/detalisty jest kluczem do sukcesu. Nasze procesy kontrolne rozpoczynają już od momentu wstępnej analizy przyszłego produktu: gdzie będzie on sprzedawany, kto będzie jego użytkownikiem i jakie są oczekiwania pod względem jakości. Dzięki temu Bureau Veritas zidentyfikuje bariery regulacyjne na rynku docelowym dla Twoich produktów.

Jesteśmy w stanie opracować zracjonalizowany plan Zgodności Bezpieczeństwa, dzięki któremu Twoja firma będzie mogła prowadzić sprzedaż, produkcję lub dystrybucję produktu w jakimkolwiek kraju na całym świecie mając całkowitą pewność co do jego bezpieczeństwa.

Inżynierowie z Bureau Veritas służą także wsparciem w trakcie wszelkich problemów podczas testowania, dzięki czemu masz pewność że produkt wejdzie na rynek w przewidywanym terminie.

Bureau Veritas wystawia certyfikaty bezpieczeństwa w większości krajów na świecie

Do najpopularniejszych systemów certyfikacji należą: system IECEE CB, oznaczenie CE, GS dla Niemiec, NF dla Francji, certyfikacja na rynek USA/Kanady, system CCC na rynek chiński, BSMI w Tajwanie oraz GOST-R w Rosji.

JAKIE ISTNIEJĄ ALTERNATYWNY DLA TESTÓW LABORATORYJNYCH?

  1. Testowanie u Producenta (TMP – ang. Testing at Manufacturer’s Premises) – wykorzystywane w procesie przyznawania oznaczeń CE, ale może być również wykorzystywane jako podstawa certyfikacji CB i innych certyfikatów produktowych.
  2. Testowanie w obecności producenta (WMT - ang. Witness Manufacturer’s Testing) – przy założeniu że producent posiada odpowiednie wyposażenie i zatwierdzenie konieczne do przeprowadzenia testu. System ten można wykorzystać do wszystkich typów oznaczeń CE, CB i certyfikacji produktu. Laboratoria i pracownicy producenta są przedmiotem audytu według normy ISO / IEC 17025.