Certyfikacja PN-EN 15038

Certyfikacja PN-EN 15038

METODA DOSKONALENIA USŁUG BIUR TŁUMACZEŃ

Wyzwanie biznesowe

Każda branża ma swoje własne procedury - niektóre podobne do siebie, a inne zupełnie odmienne. Jednak częścią wspólną dla wszystkich jest chęć osiągnięcia jak najwyższej jakości.

W świecie tłumaczeń ”jakość” może odnosić się do wielu kwestii i mieć wiele znaczeń, jednak jedno z nich w sposób szczególny pozostaje dla wszystkich związanych z tą branżą najważniejsze - satysfakcja klienta.

W celu jej osiągnięcia na możliwie jak najwyższym poziomie, opracowane zostały odpowiednie zasady i mechanizmy pozwalające wdrożyć, a potem oceniać spełnianie przez biura tłumaczeń określonych wymagań.

Rozwiązanie

PN-EN 15038 jest to polska wersja Normy Europejskiej EN 15038:2006, która została przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny 13 kwietnia 2006 roku. To pierwsza norma, która odnosi się wyłącznie do branży tłumaczeniowej. Norma ta zawiera opis i definicję pełnej usługi zarówno na potrzeby dostawców usług tłumaczeniowych, jak i ich klientów. Ponadto, celem normy jest stworzenie na użytek dostawców usług tłumaczeniowych zbioru procedur i wymagań odpowiadających potrzebom rynku.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Dlaczego Bureau Veritas?

  1. Bureau Veritas Certification (dawniej BVQI), niezależna jednostka certyfikacyjna Grupy Bureau Veritas, jest światowym liderem na polu certyfikacji i pierwszą w Polsce jednostką, która wydała certyfikat na zgodność z normą PN-N 15038.
  2. Obecność w 140 krajach pozwala zapewnić jednocześnie międzynarodową wiedzę i doświadczenie oraz znajomość warunków lokalnych.
  3. Bureau Veritas Certification jest uznaną przez ponad 35 krajowych i międzynarodowych organizacji akredytacyjnych jednostką certyfikującą.
  4. Zatrudnienie ponad 4800 doskonale wyszkolonych auditorów na całym świecie. W Polsce dysponujemy kilkudziesięcioosobowym zespołem auditorów oraz sprawdzonymi narzędziami gwarantującymi szybką, sprawną i kompleksową ocenę Państwa systemów.

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY WYMAGANIAMI ISO 9001, A STANDARDEM PN-N 15038?

Norma ISO 9001 zawiera ogólne wymagania dla systemu zarządzania jakością, które mogą mieć zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju. Standard PN-EN 15038:2006 jest normą o węższym zakresie wymagań, opracowaną wyłącznie dla biur tłumaczeń i koncentrującą się na podstawowym procesie świadczenia usługi tłumaczeniowej.

JAKIE WYMAGANIA MUSI SPEŁNIĆ BIURO TŁUMACZEŃ?

  1. Wypracowanie i stosowanie określonej procedury rekrutacji pracowników oraz dbanie o ich kompetencje.
  2. Zapewnienie odpowiednich zasobów technicznych.
  3. Archiwizacja i przechowywanie dokumentów, z uwzględnieniem zasad poufności.
  4. Udokumentowany system zarządzania jakością (opisane procedury postępowania).
  5. Zapewnienie, że cały proces świadczenia usługi tłumaczeniowej jest odpowiednio zaplanowany i zarządzany oraz podlega monitorowaniu i kontroli.

CZY MUSZĘ POSIADAĆ CERTYFIKAT PN-EN 15038?

Wdrożenie i stosowanie normy przez biuro tłumaczeń nie jest obowiązkowe, może stanowić jednak podstawę do oceny i wyboru biura przez klienta. Przyznany firmie certyfikat stanowi nie tylko wyróżnienie spośród konkurencji, ale przede wszystkim gwarantuje jakość usług na poziomie europejskim. Fakt jest szczególnie istotny w dobie licznych inwestycji zagranicznych w Polsce oraz biorąc po uwagę nasze wstąpienie do Unii Europejskiej.