Certyfikacja EN9100

Certyfikacja EN9100:2016

Wyzwanie biznesowe

Przemysł lotniczy jest prawdopodobnie najbardziej wymagającym sektorem przemysłu na świecie. Najwięksi gracze, tacy jak producenci samolotów i producenci OEM, wymagają od swoich dostawców kontroli procesów, rozumienia specyficznych wymagań klientów i skupienia się na ciągłym doskonaleniu. Uzyskanie certyfikatu organizacji i systemu zarządzania zgodnie z normą EN9100:2016 (*) pomaga wykazać, że Twoja firma spełnia te kryteria.

Rozwiązanie

NORMA EN9100:2016

EN 9100:2016 to norma dotycząca zarządzania jakością uznawana na całym świecie, ponieważ dotyczy każdej organizacji działającej w łańcuchu dostaw przemysłu lotniczego. Zastępuje normy EN9100:2009 po standardowej aktualizacji ISO9001 we wrześniu 2015 r.

Nowy standard oparty jest na strukturze wysokiego poziomu z ISO9001:2015, z naciskiem na zarządzanie ryzykiem i ciągłe doskonalenie, uwzględniające zmiany treści specyficzne dla przemysłu lotniczego.

(*) EN9100:2016 jest takim samym rodzajem normy jak AS9100:2016 i JISQ9100:2016. Normy AS/JISQ9100:2016 mają zastosowanie w zależności od lokalizacji i jednostek akredytujących.

Jakie nowe kwestie zostały uwzględnione w EN9100:2016?

 • części zabezpieczające
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie zmianą
 • zapobieganiu fałszowaniu części
 • czynniki ludzkie
 • zachowanie etyczne/świadomość

Co oznacza przejście?

Przejście na EN 9100

 1. Przejście jest konieczne, aby przenieść Twoją organizację z certyfikatu EN9100:2009 na EN9100:2016, tak by zostało to uznane przez branżę lotniczą.
 2. Certyfikaty EN9100:2009 będą nieważne od 14 września 2018 r. Jest to ostateczny termin, do którego można uzyskać certyfikat EN9100:2016.

Kluczowe kroki w procesie certyfikacji EN9100:2016

 1. Opcjonalnie: wstępny audyt – potwierdzenie zakresu certyfikacji, ocena aktualnego stopnia gotowości w stosunku do wymagań standardowych
 2. Proces certyfikacji i audyty:
 • etap 1 – przegląd gotowości
 • etap 2 – ocena wdrożenia; po zadowalających wynikach audytu 2 etapu wydawany jest certyfikat ważny przez 3 lata
 • nadzór – 2 coroczne kontrole w celu sprawdzenia, czy system zarządzania nadal spełnia wymagania standardu IAQG
 • ponowna certyfikacja – 3 lata po audycie 2 etapu – audyt recertyfikacyjny potwierdza stałą zgodność i skuteczność systemu zarządzania jako całości.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Korzyści

 1. Dowód dojrzałej organizacji i systemu zarządzania jakością poprzez przestrzeganie najnowszego certyfikatu dla przemysłu lotniczego.
 2. Zdolność do radzenia sobie ze zmianami w łańcuchu dostaw i cyklu życia produktów motoryzacyjnych z naciskiem na zarządzanie ryzykiem.
 3. Nacisk na ciągłe doskonalenie (zapobieganie defektom, zmniejszenie zmienności, oszczędność).

Dlaczego Bureau Veritas?

 1. Certyfikacja Bureau Veritas jest uznawana przez najważniejsze jednostki akredytujące na całym świecie, takie jak COFRAC, DAKKS, UKAS, ANAB, JAB lub ENAC. Certyfikacja Bureau Veritas jest również uznawana przez IAQG i EAQG.
 2. Certyfikacja Bureau Veritas opiera się na puli ponad 200 audytorów akredytowanych normą Aerospace Standard w ponad 40 krajach.
 3. Pod względem normy Aerospace Standard Bureau Veritas jest światowym liderem certyfikacji i obsługuje ponad 2000 certyfikatów.
 4. Certyfikat Bureau Veritas jest uznawany na całym świecie za symbol doskonałości, trwałości i niezawodności Twojej organizacji.

DLACZEGO MOJA ORGANIZACJA POWINNA WDROŻYĆ EN9100:2016?

Aby zademonstrować, że Twoje produkty, usługi i system zarządzania spełniają wymagania normy EN9100, które odzwierciedlają oczekiwania interesariuszy branży lotniczej w łańcuchu dostaw.

CZY CERTYFIKAT EN9100:2016 DAJE MI KORZYŚCI HANDLOWE?

Tak, ponieważ większość producentów samolotów i producentów OEM w branży lotniczej podpisuje umowy wyłącznie z dostawcami posiadającymi certyfikat EN9100. Aby móc dostarczać sprzęt największym z nich, zdecydowanie warto mieć certyfikat EN9100:2016.