Luwr

Potrojenie liczby kontroli bezpieczeństwa wystaw w Luwrze w ciągu trzech lat

sty. 31 2020

Proszę wyobrazić sobie budynek o powierzchni 94 000 metrów kwadratowych, otwarty dla publiczności, przy czym trzy razy więcej miejsca pozostaje ukryte, oraz dodać do tego miliony stałych gości i jedną z najcenniejszych kolekcji sztuki na świecie… To da zaledwie wstępne wyobrażenie o wyzwaniach związanych z zabezpieczeniem obiektów w Luwrze. Od 2016 r. Bureau Veritas przeprowadza okresowe kontrole stanu technicznego Luwru. W tym największym na świecie muzeum, które nieustannie się rozwija i które musi zapewnić bezpieczeństwo gościom, pracownikom oraz jednej z najbogatszych w historii ludzkości kolekcji sztuki, niemalże nieustannie przeprowadzane są różnorodne kontrole.

Luwr, mający ponad 72 000 metrów kwadratowych sal ekspozycyjnych, co odpowiada 10 boiskom piłkarskim, jest największym muzeum sztuki na świecie, znacznie wyprzedzając pod względem powierzchni Ermitaż w Petersburgu (66 800 metrów kwadratowych).

Uwzględniając wejścia i zaplecze gastronomiczne, ogólnodostępna przestrzeń Luwru to prawie 94 000 metrów kwadratowych. Wyjątkowa kolekcja obejmująca 35 000 wystawianych eksponatów, w tym takie jak Nike z Samotraki, Wenus z Milo, Odaliska Ingresa, Wolność wiodąca lud na barykady Delacroix czy najsławniejsza Mona Lisa da Vinci, przyciągnęła w 2017 roku 8,1 miliona odwiedzających. Potrzeba 300 godzin, aby zobaczyć wszystko – w tempie 30 sekund na dzieło.

Ogrom? A to zaledwie wierzchołek góry lodowej… Wraz z przestrzeniami technicznymi muzeum zajmuje około 250 000 metrów kwadratowych, posiada 14,5 km korytarzy, 10 000 schodów i ponad 70 wind służących do obsługi 7600 pomieszczeń (prawie 500 sal muzealnych). Nie można też zapominać o kilometrach przewodów elektrycznych, tuzinach instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, zabezpieczających, technicznych itd.

Za tym skarbcem dla miłośników sztuki kryje się ogromny labirynt pomieszczeń technicznych – swoista układanka różnorodnych elementów, którą należy zabezpieczyć. Od 2015 r. to zadanie powierzono Jean-Charles’owi Ramirezowi, dyrektorowi ds. zapobiegania ryzyku i eksploatacji w Muzeum Luwru. Stawka jest wysoka: nie można sobie nawet wyobrazić, że pewnego dnia Luwr mógłby się spalić jak Muzeum Narodowe Rio w Brazylii.

Jean-André
Roger

Kierownik Działu Inspekcji i Weryfikacji

Bureau Veritas

Biorąc pod uwagę także pomieszczenia techniczne, parkingi i warsztaty, miejsca rozładunku, restauracje itd., są to setki instalacji, które muszą spełniać określone normy i podlegają okresowym kontrolom w celu sprawdzenia zgodności i stanu technicznego.

 

Harmonogram okresowych kontroli

Inspekcje i kontrole eksploatowanych przestrzeni obejmują szeroki zakres aspektów technicznych, w tym instalacje elektryczne, sprzęt ratunkowy, windy, instalacje gazowe, promieniowanie, rusztowania, oświetlenie, klimatyzację, wentylację, drzwi i bramy, zbiorowe urządzenia zabezpieczające, a także miejsca dla dzieci itd.

Pomimo rygorystycznego podejścia do zarządzania zgodnością, w Luwrze, podobnie jak w innych instytucjach publicznych, często z opóźnieniem planowano i przeprowadzano obowiązkowe kontrole. Po objęciu stanowiska Jean-Charles Ramirez zauważył, że wiele procesów kontrolnych nie jest wykonywanych przez wyspecjalizowanych usługodawców na czas.

Cyril
Joly

Dyrektor ds. Rynku Sektora Publicznego

Bureau Veritas

Dziękujemy panu Ramirezowi za zwrócenie się do UGAP, francuskiego ośrodka zamówień publicznych, który skierował go do Bureau Veritas. Bureau Veritas to usługodawca, który jako jedyny będzie przeprowadzać wszystkie kontrole stanu technicznego budynku do 2022 r. Nawet dzisiaj nie wszyscy zaangażowani w zamówienia publiczne wiedzą, że – we Francji – od ośmiu lat za pośrednictwem UGAP można korzystać z usług Bureau Veritas przy zastosowaniu konkurencyjnych stawek. Dobrze przeprowadzony, szybki i przede wszystkim zgodny z zasadami zamówień publicznych proces zakupu pozwala zaoszczędzić czas, który musiałby zostać przeznaczony na procedury przetargowe poprzez zamawianie z katalogu.

 

Muzeum docenia uproszczenie administracji. „Najpierw w Bureau Veritas określono wszystkie niezbędne kontrole. Wtedy uświadomiliśmy sobie ogrom tego zadania. Następnie, aby dokonać aktualizacji, zaczęliśmy od najważniejszych zabezpieczeń, ustalając priorytety zgodnie z naszymi ograniczeniami budżetowymi”, wyjaśnia Jean-Charles Ramirez.

 

Noc z Mona Lisą

Kontrolowanie Luwru nie jest łatwe, nawet dla eksperta. Labirynt pokoi, półpięter i korytarzy, brak niektórych planów i schematów instalacyjnych, niezliczona liczba osób do koordynowania (służby techniczne, strażacy itp.) – wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane niż w jakimkolwiek innym miejscu.

Szalone tempo odwiedzin, z 1 gościem co 2 sekundy przez 62 godziny w tygodniu przez cały rok, wymaga dostosowania. Często trzeba pracować po zamknięciu, w poniedziałki lub w nocy, a dostęp do pomieszczeń, w których przechowuje się ponad 600 000 niewystawianych dzieł, za każdym razem wymaga zezwolenia jednego z 70 konserwatorów.

Jednakże ograniczenia nie mają wyłącznie złych stron, bowiem wielu wykonywanym zadaniom towarzyszy atmosfera jak podczas Nocy Muzeów.

Jean-André
Roger

Kierownik Działu Inspekcji i Weryfikacji

Bureau Veritas

Możliwość kontemplacji Paryża z dachu Luwru czy przebywania sam na sam z Mona Lisą to okazja do przeżycia niezapomnianych chwil!

 

Najważniejsze, że spodziewane rezultaty zostały osiągnięte. „Dzięki specjalistycznej ekspertyzie Bureau Veritas, w której szczegółowo opisano nasze obowiązki wynikające z ustawodawstwa i która pomaga nam uzasadnić nasze wnioski, liczba kontroli stanu technicznego w ciągu 3 lat potroiła się. W ten sposób wszyscy mogliśmy włączyć się w proces ciągłego doskonalenia. Naszym celem jest osiągnięcie pełnej zgodności z przepisami”, wyjaśnił Jean-Charles Ramirez z Muzeum Luwru.

Obecnie Luwr jest już gotowy, aby spełniać wszystkie wymogi prawne. Jednak, co najważniejsze, muzeum codziennie zapewnia bezpieczeństwo odwiedzającym, pracownikom i ponad 600 000 dzieł.


POTRZEBUJESZ PORADY CZY DODATKOWYCH INFORMACJI?
CHCIAŁBYŚ OTRZYMAĆ KOSZTORYS?