Pobierz PDF

Nadzór inwestorski obiektów budowlanych

Prawny obowiązek oraz dbałość o jakość

WYZWANIE BIZNESOWE

Prawo Budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. Nakłada ono na Inwestora obowiązek zorganizowania procesu budowy, a w szczególności reguluje obowiązek ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego.

 

Do głównych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli nad zgodnością jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 

Nadzór inwestorski obejmuje również sprawdzanie jakości wykonywanych prac i wbudowywanych wyrobów budowlanych, a także sprawdzanie i odbiór robot budowlanych, oraz potwierdzanie faktycznie wykonanych prac.

ROZWIĄZANIE - INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Bureau Veritas od 1828 roku pomaga wdrażać aspekty, jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej we wszystkich fazach realizacji inwestycji budowlanych i przemysłowych.

Nadzór inwestorski oraz nadzór jakościowy to główne pozycje w portfolio naszych usług dla sektora budowlanego.

 

Czuwamy nad bezpieczeństwem budynków przeprowadzając okresowe kontrole budynków, a także kontrole techniczne na potrzeby firm ubezpieczeniowych (gwarancja 10 letnia dla budynków) oraz kontrole BHP.


Inspektorzy Bureau Veritas, występujący zawsze, jako profesjonalny i doświadczony zespół zapewniają spełnienie zasadniczego oczekiwania wobec inspektora nadzoru, jakim jest rzetelny nadzór nad realizacją robót podczas procesu budowlanego i wypełnianie obowiązków określonych w art. 25 Prawa Budowlanego.

Dlaczego Bureau Veritas?

Bureau Veritas zapewnia kompleksową usługę nadzoru inwestorskiego, inspektora jakości oraz inżyniera kontraktu dla inwestycji budowlanych i przemysłowych. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni kontrolę nad zgodnością realizacji prac z dokumentacją projektową, umożliwiając Inwestorowi zabezpieczenie jego interesów związanych z budową oraz przyszłym prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniem obiektu.


Nadzór inwestorski według Polskiego Prawa Budowlanego, wykonywany jest przez uprawnionych inżynierów. Najbardziej typowy zespół nadzoru kierowany do obsługi inwestycji tworzą inspektorzy w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

Dlaczego warto z nami pracować?

- Dostępność inspektorów nadzoru na terenie całego kraju
- Znajomość norm i warunków technicznych
- Bogate doświadczenie w świadczeniu nadzoru
- Wsparcie ogólnoświatową wiedzą techniczną (obecność w 140 krajach) oraz specjalistycznym know-how dotyczącym realizacji inwestycji

- Doradztwo we wszystkich fazach realizacji inwestycji budowlanych, od planowania poprzez cały okres użytkowania budynków

FAQ

 • Czy ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obligatoryjne w Polsce?

  Polskie przepisy prawa budowlanego przewidują, że inspektor nadzoru inwestorskiego może bądź musi zostać ustanowiony przez Inwestora. Szczegółowe warunki zapewnienia inspektora nadzoru reguluje zapis Art. 18.1.p5). Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku.

 • Czy w ramach tej samej budowy jedna osoba może łączyć funkcję Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru?

  Zagadnienie to reguluje art. 24.1 Prawa Budowlanego. Przepisy stwierdzają jednoznacznie - łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne. Zastrzeżenie to stosuje się odpowiednio również do kierownika robót.

Skontaktuj się z nami

Bureau Veritas

+48 22 549 01 00

Wyślij e-mail
Zapytaj o wycenę

Wyślij e-mail
Usługi komplementarne
Kontrola techniczna dla uzyskania gwarancji 10-letniej
Zarządzanie projektem/ Inżynier kontraktu
Due Diligence
Doradztwo i ekspertyzy techniczne
Ocena i opiniowanie dokumentacji technicznej
Ocena stanu konstrukcji
Ocena instalacji elektrycznych, sanitarnych i PPOŻ
Kontrola stanu BHP
 • ALGERIA
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTRALIA
 • AUSTRIA
 • AZERBAIJAN
 • BAHAMAS
 • BAHRAIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • BELARUS
 • BELGIUM
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZIL
 • BRUNEI
 • BULGARIA
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODIA
 • CAMEROON
 • CANADA
 • CAPE VERDE ISLANDS
 • CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
 • CHAD
 • CHILE
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
 • COSTA RICA
 • COTE D'IVOIRE
 • CROATIA
 • CUBA
 • CURACAO
 • CZECH REPUBLIC
 • DENMARK
 • DJIBOUTI
 • DOMINICAN REPUBLIC
 • ECUADOR
 • EGYPT
 • EL SALVADOR
 • EQUATORIAL GUINEA
 • ERITREA
 • ESTONIA
 • ETHIOPIA
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANCE
 • FRENCH WEST INDIES
 • GABON
 • GEORGIA
 • GERMANY
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GREECE
 • GREENLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • HUNGARY
 • ICELAND
 • INDIA
 • INDONESIA
 • IRAQ
 • ISRAEL
 • ITALY
 • JAPAN
 • JORDAN
 • KAZAKHSTAN
 • KENYA
 • KOREA (SOUTH)
 • KUWAIT
 • LATVIA
 • LEBANON
 • LIBERIA
 • LIBYA
 • LITHUANIA
 • LUXEMBOURG
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALAYSIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIA
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MOROCCO
 • MOZAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIA
 • NETHERLANDS
 • NETHERLANDS ANTILLES
 • NEW ZEALAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NORWAY
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • PHILIPPINES
 • POLSKA
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROMANIA
 • RUSSIA
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAUDI ARABIA
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • SEYCHELLES
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • SOMALIA
 • SOUTH AFRICA (REP.)
 • SPAIN
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • SWEDEN
 • SWITZERLAND
 • SYRIA
 • TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISIA
 • TURKEY
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAINE
 • UNITED ARAB EMIRATES
 • UNITED KINGDOM
 • UNITED STATES OF AMERICA
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • YEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Pozostałe strony
 • AFRICA
 • GLOBAL WEBSITE
 • MIDDLE EAST
 • SOUTH EAST ASIA
Wybierz swoją branżę, aktywa lub interesującą Cię usługę
Twoja branża

Twoje aktywa

Nasze usługi