Pobierz PDF

(ATEX) Bezpieczeństwo Wybuchowe i Bezpieczeństwo Pożarowe

Zredukuj ryzyko i zadbaj o bezpieczeństwo swojego zakładu

Czym jest Bezpieczeństwo Wybuchowe (ATEX) i Pożarowe

W ogólnym stwierdzeniu bezpieczeństwo wybuchowe oraz pożarowe są to priorytety w zakresie ochrony i bezpieczeństwa we wszystkich typach obiektów.
ATEX jest to skrót od„ ATmosphère EXplosible“ (Atmosfera Wybuchowa). Jest to również skrótowe określenie dyrektywy europejskiej 94/9/EG regulującej wprowadzanie do obiegu urządzeń elektrycznych i mechanicznych, oraz komponentów i systemów ochronnych zabezpieczonych przed wybuchem.
ATEX 153 - Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy

Obok dyrektywy bezpieczeństwa ATEX 94/9/EG Komisja Europejska uchwaliła dyrektywę uzupełniającą (ATEX 153) dla poprawy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, którzy mogą być narażeni na kontakt z atmosferą o właściwościach wybuchowych. Dyrektywa ATEX 153 obejmuje:

 • określenie minimalnych wymogów pod względem ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
 • podział obszarów na strefy, w których może występować ryzyko wybuchu
 • znaki ostrzegawcze służące do oznaczenia obszarów, w których może wystąpić ryzyko wybuchu

 

Bezpieczeństwo pożarowe to stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przeciw-pożarowego oraz prowadzonych działań zapobiegawczych przed pożarem.

Rozwiązanie – Dyrektywa ATEX

Rozwiązaniem problemu w zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego jest usługa świadczona przez Bureau Veritas Polska określana mianem Audytu Bezpieczeństwa.
Polega on na sprawdzeniu, zweryfikowaniu i aktualizacji dokumentacji oraz procedur związanych z bezpieczeństwem wybuchowym i pożarowym zakładu i obiektów.

W trakcie Audytu z zakresu Bezpieczeństwa Wybuchowego (ATEX) i Pożarowego sprawdzane są następujące elementy:

 • Czy ryzyko wybuchu zostało należycie ocenione
 • Czy stosowane procedury, przeglądy i instrukcje są należycie kontrolowane, dokumentowane i uaktualniane
 • Czy maszyny, urządzenia i systemy zabezpieczające i alarmowe są zaprojektowane, użytkowane oraz utrzymywane zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa
 • Jak funkcjonuje organizacja ochrony przeciwpożarowej

 

Audyt bezpieczeństwa może się odnosić tylko i wyłącznie do bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego lub może swoim zakresem objąć kompleksowo również kwestie związane z BHP, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem Maszyn.

Dlaczego Bureau Veritas?

 • Dostępność doświadczonych inspektorów na terenie całego kraju, jak i poza jego granicami,
 • Znajomość norm i przepisów technicznych w problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z praktycznym ich zastosowaniem,
 • Światowe referencje potwierdzające wysoki poziom usług,
 • Wsparcie wiedzą zdobytą podczas realizacji inwestycji poza granicami kraju

 

Usługi komplementarne:

 • Ocena zgodności z Dyrektywami nowego i globalnego podejścia (znakowanie)
 • Weryfikacja i certyfikacja projektu
 • Inspekcje u dostawców materiałów i urządzeń
 • Usługi HSE (ochrona środowiska, BHP, PPOŻ, lotne związki organiczne)
 • Analizy ryzyka (HAZOP, HAZID)
 • Ekspertyzy techniczne
 • Badania nieniszczące

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Jakie są podstawowe korzyści z oceny bezpieczeństwa wybuchowego (ATEX) i pożarowego?

  • Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków pracy dla pracowników i użytkowników, funkcjonowania zakładu oraz bezpieczeństwa dla otoczenia
  • Pozytywne wyniki kontroli bezpieczeństwa pracy, przeprowadzanych przez organa do tego uprawnione (np. Państwową Straż Pożarną)
  • Potwierdzenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe

 • Kiedy występuje obowiązek opracowania Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

  Jeżeli w zakładzie pracy/na stanowiskach pracy, występują atmosfery wybuchowe (mieszanina tlenu z łatwopalnymi pyłami, proszkami, cieczami, gazami czy też parami) należy przed rozpoczęciem pracy na ww. stanowiskach sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem  wraz z oceną ryzyka. W szczególności dotyczy to: stolarni, cukrowni (pył), stacji paliw (substancje, pary, gaz), zakładów produkujących alkohole, magazynów substancji łatwopalnych i sypkich gdzie występuje pylenie, lakierni, instalacji technologicznych, elektrowni (pył) oraz wielu innych.

 • Jakie są istotne wymogi dla użytkowników w zakresie dyrektywy ATEX?

  • Określenie stref w instalacji; wybór odpowiednich urządzeń
  • Dotrzymanie odpowiednich wymogów instalacyjnych, eksploatacyjnych i konserwacyjnych
  • Sporządzenie dokumentacji ochrony przed wybuchem
  • Aktualizacje dokumentacji

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Bureau Veritas

+48 22 549 04 00

Wyślij e-mail
ZAPYTAJ O WYCENĘ

Kliknij tutaj
 • ALGERIA
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTRALIA
 • AUSTRIA
 • AZERBAIJAN
 • BAHAMAS
 • BAHRAIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • BELARUS
 • BELGIUM
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZIL
 • BRUNEI
 • BULGARIA
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODIA
 • CAMEROON
 • CANADA
 • CAPE VERDE ISLANDS
 • CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
 • CHAD
 • CHILE
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
 • COSTA RICA
 • COTE D'IVOIRE
 • CROATIA
 • CUBA
 • CURACAO
 • CZECH REPUBLIC
 • DENMARK
 • DJIBOUTI
 • DOMINICAN REPUBLIC
 • ECUADOR
 • EGYPT
 • EL SALVADOR
 • EQUATORIAL GUINEA
 • ERITREA
 • ESTONIA
 • ETHIOPIA
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANCE
 • FRENCH WEST INDIES
 • GABON
 • GEORGIA
 • GERMANY
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GREECE
 • GREENLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • HUNGARY
 • ICELAND
 • INDIA
 • INDONESIA
 • IRAQ
 • ISRAEL
 • ITALY
 • JAPAN
 • JORDAN
 • KAZAKHSTAN
 • KENYA
 • KOREA (SOUTH)
 • KUWAIT
 • LATVIA
 • LEBANON
 • LIBERIA
 • LIBYA
 • LITHUANIA
 • LUXEMBOURG
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALAYSIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIA
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MOROCCO
 • MOZAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIA
 • NETHERLANDS
 • NETHERLANDS ANTILLES
 • NEW ZEALAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NORWAY
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • PHILIPPINES
 • POLSKA
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROMANIA
 • RUSSIA
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAUDI ARABIA
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • SEYCHELLES
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • SOMALIA
 • SOUTH AFRICA (REP.)
 • SPAIN
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • SWEDEN
 • SWITZERLAND
 • SYRIA
 • TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISIA
 • TURKEY
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAINE
 • UNITED ARAB EMIRATES
 • UNITED KINGDOM
 • UNITED STATES OF AMERICA
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • YEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Pozostałe strony
 • AFRICA
 • GLOBAL WEBSITE
 • MIDDLE EAST
 • SOUTH EAST ASIA
Wybierz swoją branżę, aktywa lub interesującą Cię usługę
Twoja branża

Twoje aktywa

Nasze usługi