Pobierz PDF

Audyty azbestowe

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego budynku

Wyzwanie biznesowe

W ubiegłym stuleciu azbest był często wykorzystywany w różnych dziedzinach przemysłu oraz w budownictwie. Po ponad 50-letnim okresie następuje w Polsce jego sukcesywne usuwanie, zapoczątkowane przez regulacje prawne dotyczące materiałów zawierających azbest, które pojawiły się pod koniec lat 90-tych. Według Światowej Organizacji Zdrowia pyły azbestu są czynnikiem rakotwórczym kategorii I, tj. powodują powstawanie nowotworów u ludzi. Zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia pracowników jest kluczowe dla każdego pracodawcy dlatego tak ważna jest kontrola budynków pod kątem występowania azbestu i redukcja panujących w nich zagrożeń.
 

Rodzaje azbestu:

Zgodnie z Agencją Ochrony Środowiska (EPA - Environmental Protection Agency) wyróżnia się 6 rodzajów azbestu:

 • Chryzotylowy - najbardziej popularny, stosowany przede wszystkim do produkcji płyt azbestowo-cementowych.
 • Krokodolit (tzw. niebieski azbest) - najbardziej niebezpieczny rodzaj ze względu na swoją włóknistą, łatwo wdychalną strukturę.
 • Amozyt (tzw. brązowy azbest) - stosowany w wyrobach tekstylnych i izolacji rur.
 • Azbest antofyllitowy - najbardziej odporny na wysoką temperaturę, łatwo wdychalny.
 • Aktynolit - należy do grupy azbestu amfibolowego o barwie od ciemnozielonej do czarnej. Jest minerałem o największej łamliwości, rzadko stosowanym.
 • Tremolit - rzadko używany, może być znaleziony w talkach i zasypkach.

 

Prawne wytyczne

Obowiązek przeprowadzania przez zarządców obiektów budowlanych audytów azbestowych wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Rozwiązanie

Obowiązujący akt prawny stanowi, że dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest, zaleca się sporządzać coroczny plan kontroli jakości powietrza obejmujący pomiar stężeń pyłów zawierających azbest.

Zgodnie z rozporządzeniem Bureau Veritas wykonuje audyty budynków ze względu na prawdopodobieństwo występowania wyrobów azbestowych, jak i zanieczyszczeń powietrza włóknami azbestowymi.

Po przeprowadzonej inspekcji zostaje sporządzany raport wraz z zaleceniami.

Dlaczego Bureau Veritas?

Doświadczenie:

70 lat doświadczenia w dziedzinie budownictwa i inżynierii lądowej, przy inwestycjach biurowych, hotelowych, kinowych, handlowych i przemysłowych. Doświadczenie w stosowaniu norm międzynarodowych: BSI, DIN, E.C., ACI i ASTM.
 

Uznanie:

Obiektywność, odpowiedzialność oraz wiarygodność, wynikająca z przynależności Bureau Veritas Polska do solidnej, międzynarodowej instytucji kontrolnej. Bureau Veritas pracuje w systemie jakości ISO 9001
 

Globalna obecność:

Międzynarodowa skala działania oraz wieloletnia obecność w Polsce (biura w Warszawie, Gdyni, Katowicach, Poznaniu i Szczecinie) gwarantują możliwość oferowania globalnych rozwiązań oraz dostęp do wiedzy zagranicznych ekspertów.
 

Kwalifikacje:

Zespół specjalistów w wielu dziedzinach techniki, m.in.: konstrukcje stalowe, żelbetowe oraz sprężone, instalacje elektryczne i sanitarne, zabezpieczenia przeciwpożarowe, izolacje termiczne, akustyczne i wodoszczelne, geotechnika i posadowienia specjalne, kosztorysowanie.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

 • Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości, który posiada wyroby azbestowe?

  Właściciel ma obowiązek przeprowadzania corocznej kontroli stanu posiadanych wyrobów wraz z nadaniem stopnia pilności usuwania. Taką informację powinien przekazywać do odpowiednich jednostek samorządowych (Urzędu Gminy, Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego czy Starostwa)

 • Jakie dokumenty powinien otrzymać właściciel nieruchomości po zakończeniu prac demontażowych?

  Firma wykonująca prace demontażowe musi przekazać właścicielowi tzw. Kartę przekazania odpadu. Jest do dokument niezbędny, który zabezpiecza właściciela przed sankcjami prawnymi dotyczącymi utylizacji wyrobów zawierających azbest. Karta powinna zawierać informacje na temat firmy demontażowej, ilości zdemontowanych płyt eternitowych oraz składowiska, na które zostanie przetransportowany odpad.

Skontaktuj się z nami

Bureau Veritas

+48 22 549 04 00

Wyślij e-mail
Zapytaj o wycenę

Kliknij tutaj
 • ALGERIA
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTRALIA
 • AUSTRIA
 • AZERBAIJAN
 • BAHAMAS
 • BAHRAIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • BELARUS
 • BELGIUM
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZIL
 • BRUNEI
 • BULGARIA
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODIA
 • CAMEROON
 • CANADA
 • CAPE VERDE ISLANDS
 • CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
 • CHAD
 • CHILE
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
 • COSTA RICA
 • COTE D'IVOIRE
 • CROATIA
 • CUBA
 • CURACAO
 • CZECH REPUBLIC
 • DENMARK
 • DJIBOUTI
 • DOMINICAN REPUBLIC
 • ECUADOR
 • EGYPT
 • EL SALVADOR
 • EQUATORIAL GUINEA
 • ERITREA
 • ESTONIA
 • ETHIOPIA
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANCE
 • FRENCH WEST INDIES
 • GABON
 • GEORGIA
 • GERMANY
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GREECE
 • GREENLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • HUNGARY
 • ICELAND
 • INDIA
 • INDONESIA
 • IRAQ
 • ISRAEL
 • ITALY
 • JAPAN
 • JORDAN
 • KAZAKHSTAN
 • KENYA
 • KOREA (SOUTH)
 • KUWAIT
 • LATVIA
 • LEBANON
 • LIBERIA
 • LIBYA
 • LITHUANIA
 • LUXEMBOURG
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALAYSIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIA
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MOROCCO
 • MOZAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIA
 • NETHERLANDS
 • NETHERLANDS ANTILLES
 • NEW ZEALAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NORWAY
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • PHILIPPINES
 • POLSKA
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROMANIA
 • RUSSIA
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAUDI ARABIA
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • SEYCHELLES
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • SOMALIA
 • SOUTH AFRICA (REP.)
 • SPAIN
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • SWEDEN
 • SWITZERLAND
 • SYRIA
 • TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISIA
 • TURKEY
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAINE
 • UNITED ARAB EMIRATES
 • UNITED KINGDOM
 • UNITED STATES OF AMERICA
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • YEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Pozostałe strony
 • AFRICA
 • GLOBAL WEBSITE
 • MIDDLE EAST
 • SOUTH EAST ASIA
Wybierz swoją branżę, aktywa lub interesującą Cię usługę
Twoja branża

Twoje aktywa

Nasze usługi