Szacowanie nośności grupy
fundamentów grzybkowych
modelu wieży transmisyjnej"