Raport CSR Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku zweryfikowany przez Bureau Veritas Polska

05/07/18


Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. dokonała audytu raportu CSR Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, jednej z największych firm w zajmujących się gospodarką odpadami w Polsce. Jest to pierwszy raport zrównoważonego rozwoju opracowany przez podmiot komunalny w tej branży.

Przedmiotem umowy zawartej 23 marca 2018 roku między Bureau Veritas a Zakładem Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku (ZU) była niezależna ocena danych i informacji niefinansowych zawartych w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju ZU za lata 2016 i 2017. Było to pierwsze tego typu opracowanie w historii ZU i najprawdopodobnie pionierski tego typu dokument w krajowej branży gospodarki odpadami. Celem raportu było zaprezentowanie obszarów działalności spółki oraz licznych inicjatyw społecznych przez nią podejmowanych. Dokument, który weryfikowany był przez Bureau Veritas, powstał w oparciu o międzynarodowy standard Global Reporting Initiative (GRI).

„Jedną z przewodnich idei, która legła u podstaw tego dokumentu było przybliżenie mieszkańcom Gdańska zasad funkcjonowania naszej firmy, pokazanie podejmowanych przez nas działań i ich efektów, a także korzystnych zmian, które przeprowadzamy, aby Zakład Utylizayjny był nowoczesny oraz w jak największym stopniu przyjazny środowisku i sąsiedztwu. Ponieważ był to pierwszy w historii ZU raport CSR zależało nam, aby był to w pełni profesjonalny dokument. Wysoką jakość raportowania mogła zapewnić wyłącznie zewnętrzna weryfikacja przez bezstronnego i doświadczonego audytora, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z Bureau Veritas Polska” mówi Monika Łapińska-Kopiejć, Specjalistka ds. Promocji w Zakładzie Utylizacji Sp. z o.o.

Powstanie raportu CSR poprzedziła gruntowna analiza wszystkich aspektów działalności zakładu. W procesie tworzenia dokumentu uwzględniono zarówno aktualne uwarunkowania w branży gospodarki odpadami, jak również kontekst funkcjonowania, otoczenie środowiskowe i stojące przed firmą wyzwania, mające przekształcić Zakład Utylizacyjny w nowoczesne centrum odzysku i recyklingu, jeszcze bardziej przyjazne dla sąsiedztwa. Poza przedstawicielami zarządu i specjalistami ZU oraz ekspertami zewnętrznymi do definicji aspektów poruszanych w raporcie przyczyniła się działająca przy ZU Rada Interesariuszy skupiająca w dużej mierze osoby mieszkające w bliskiej odległości od zakładu.

„Gdański Zakład Utylizacyjny jest jednym z większych przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami w kraju i na pewno jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym w branży, który opracował raport zrównoważonego rozwoju. Jest także firmą bardzo zaangażowaną w działania społeczne oraz relacje i komunikację ze swoim bezpośrednim otoczeniem, m.in. poprzez Radę Interesariuszy,  skupiającą okolicznych mieszkańców, która jest także głosem opiniodawczym i doradczym przy decyzjach dotyczących kierunków rozwoju i zmian w ZU. Raport CSR był zatem niejako naturalną konsekwencją tej społecznej postawy i dialogu z sąsiadami, który prowadzi Zarząd ZU”mówi Michał Stalmach, Specjalista ds. Zrównoważonego Rozwoju z Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

Efektem pozytywnych zmian przeprowadzanych w Zakładzie Utylizacyjnym wynikających m.in. ze  współpracy z Radą Interesariuszy, co zostało wskazane w raporcie, jest choćby rozpoczęcie budowy hermetycznej kompostowni, dzięki której proces zagospodarowywania frakcji biodegradowalnej z odpadów w ZU stanie się bardziej przyjazny dla otoczenia. Sam raport został bardzo dobrze odebrany przez mieszkańców Gdańska. Zakład Utylizacyjny planuje także akcję rozpowszechniającą wiedzę o raporcie, która ma przybliżyć większej liczbie osób misję oraz kierunki zmian. Tzw „grywalizacja” adresowana do szkół, ale angażująca także rodziców uczniów, znajomych i całe rodziny, rozpocznie się we wrześniu br., a zwycięska szkoła otrzyma grant w wysokości do 50 tys. złotych na własne projekty, których celem będzie podniesienie edukacyjnej atrakcyjności placówki.

„Dzięki temu, że Bureau Veritas nie sporządza raportów CSR, a wyłącznie zajmuje się ich weryfikacją, jest jedną z niewielu profesjonalnych organizacji w Polsce, która czyni to w niezależny i obiektywny sposób. Istnieją duże, globalne firmy, które zarówno opracowują raporty, jak i poddają je własnemu audytowi. Według nas jest to działanie nielogiczne, mijające się z celem. Nawet jeśli są to bardzo profesjonalne podmioty, to wykonywanie obu tych działań przez jeden podmiot, wprowadza niepotrzebne ryzyko uchybień czy wręcz popełnienia błędu, co może skutkować poważnymi konsekwencjami dla klientów, także wizerunkowymi”mówi Michał Stalmach, Specjalista ds. Zrównoważonego Rozwoju z Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

Bureau Veritas jest jednym z największych pozafinansowych organów audytowych i certyfikacyjnych,  uznawanym za usługodawcę o najlepszych praktykach w zakresie usług raportowania zrównoważonego rozwoju. Potwierdzają to liczni klienci z branż: spożywczej, finansowej, ubezpieczeniowej, energetycznej, petrochemicznej, farmakologicznej, wyrobów tytoniowych, retailowej, a także spółek samorzadkowych, z którymi Bureau Veritas współpracowało przy weryfikacji raportów. 


Więcej o raporcie:
http://zut.com.pl/zaangazowanie-spoleczne/raport-spoleczny/

skontaktuj się z nami

Bureau Veritas

+48 22 549 04 00

Wyślij e-mail
 • ALGERIA
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTRALIA
 • AUSTRIA
 • AZERBAIJAN
 • BAHAMAS
 • BAHRAIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • BELARUS
 • BELGIUM
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZIL
 • BRUNEI
 • BULGARIA
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODIA
 • CAMEROON
 • CANADA
 • CAPE VERDE ISLANDS
 • CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
 • CHAD
 • CHILE
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
 • COSTA RICA
 • COTE D'IVOIRE
 • CROATIA
 • CUBA
 • CURACAO
 • CZECH REPUBLIC
 • DENMARK
 • DJIBOUTI
 • DOMINICAN REPUBLIC
 • ECUADOR
 • EGYPT
 • EL SALVADOR
 • EQUATORIAL GUINEA
 • ERITREA
 • ESTONIA
 • ETHIOPIA
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANCE
 • FRENCH WEST INDIES
 • GABON
 • GEORGIA
 • GERMANY
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GREECE
 • GREENLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • HUNGARY
 • ICELAND
 • INDIA
 • INDONESIA
 • IRAQ
 • ISRAEL
 • ITALY
 • JAPAN
 • JORDAN
 • KAZAKHSTAN
 • KENYA
 • KOREA (SOUTH)
 • KUWAIT
 • LATVIA
 • LEBANON
 • LIBERIA
 • LIBYA
 • LITHUANIA
 • LUXEMBOURG
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALAYSIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIA
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MOROCCO
 • MOZAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIA
 • NETHERLANDS
 • NETHERLANDS ANTILLES
 • NEW ZEALAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NORWAY
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • PHILIPPINES
 • POLSKA
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROMANIA
 • RUSSIA
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAUDI ARABIA
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • SEYCHELLES
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • SOMALIA
 • SOUTH AFRICA (REP.)
 • SPAIN
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • SWEDEN
 • SWITZERLAND
 • SYRIA
 • TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISIA
 • TURKEY
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAINE
 • UNITED ARAB EMIRATES
 • UNITED KINGDOM
 • UNITED STATES OF AMERICA
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • YEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Pozostałe strony
 • AFRICA
 • GLOBAL WEBSITE
 • MIDDLE EAST
 • SOUTH EAST ASIA
Wybierz swoją branżę, aktywa lub interesującą Cię usługę
Twoja branża

Twoje aktywa

Nasze usługi