Weryfikacja emisji gazów cieplarnianych. Zarządzaj wpływem na klimat

Obecnie wpływ działalności człowieka na zmiany klimatu jest uznawany na świecie za fakt. Podczas konferencji klimatycznej w Paryżu w grudniu 2015 r. 195 krajów przyjęło pierwsze w historii powszechne, prawnie wiążące światowe porozumienie w dziedzinie klimatu, którego głównym celem jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie niższego niż 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.

 

Zmiany klimatu - wyzwanie rynkowe

Zmiany klimatu oraz wynikające z nich zmieniające się trendy rynkowe oraz konsumenckie coraz silniej oddziałują na funkcjonowanie firm, a w niektórych przypadkach, będą jednym z najważniejszych wyzwań w najbliższych latach.

 

Wiele dużych, globalnych firm już teraz wymaga od swoich dostawców z Polski pokazania sposobów zarządzania ich wpływem na klimat i sposoby te są oceniane, a nierzadko osiągnięcie pewnego standardu jest wymogiem, od którego zależy przedłużenie kontraktu. Firmy oferujące swoje produkty lub usługi na rynki zagraniczne, szczególnie zachodnie, pochylają się nad tematem ograniczenia negatywnego wpływu na zmiany klimatu próbując dorównać konkurencji z zagranicy, która już od wielu lat ma wypracowaną strategię w tym zakresie.

 

Organizacja Carbon Disclosure Project (CDP) reprezentująca 827 inwestorów na świecie corocznie wystosowuje zaproszenia do największych firm w Polsce, aby uzupełniły one formularze dotyczące ich podejścia do kwestii zmian klimatu. Zdecydowana większość polskich firm nie odpowiada na to zaproszenie, co można zobaczyć na stronie internetowej CDP.

 

Wiele globalnych firm wymaga wysokiej jakości zarządzania wpływem na klimat u swoich dostawców i weryfikuje to poprzez program Supply Chain organizacji CDP. Ponadto instytucje finansowe, banki czy zagraniczne giełdy wymagają informacji na temat wpływu firmy na klimat przy podejmowaniu różnych decyzji. Równocześnie, zmiany zachowań klientów indywidualnych i biznesowych mogą być szansą dla przedsiębiorstw na nowe rynki zbytu dla niskoemisyjnych produktów i usług lub na uzyskanie przewagi nad konkurencją nie realizującą strategii wpływu na klimat.

 

Bureau Veritas Certification oferuje szeroki zakres usług od systemów regulacyjnych do dobrowolnych, mających na celu wzmocnienie wiarygodności danych o zmianie klimatu:

 

 • walidacja
 • weryfikacja
 • certyfikacja

 

Od protokołu z Kyoto z roku 1997, Organizacja Narodów Zjednoczonych poczyniła znaczące starania w kierunku opracowania zachęt do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (z angielskiego greenhouse gas - GHG), które leżą u podstaw ocieplenia klimatu na świecie.

 

Poza tym systemem regulacyjnym, w wielu krajach ustalono też inicjatywy dobrowolne.

 

Te lokalne rozwiązania sektorowe będą stanowić podstawę walki ze zmianą klimatu w nadchodzących latach.

 

Bureau Veritas Certification pomaga firmom zredukować wpływ wytwarzanych emisji gazów cieplarnianych na zmianę klimatu.

 

Światowy lider weryfikacji emisji gazów cieplarnianych

Bureau Veritas Certification może służyć wsparciem, niezależnie czy:

 

 • jesteś podmiotem objętym unijnym rozporządzeniem ETS
 • prowadzisz projekt mający na celu obniżenie emisji
 • chcesz prowadzić sprawozdawczość w ramach inicjatywy dobrowolnej lub państwowej

 

 

Jako niezależna strona trzecia, zapewniamy naszym klientom poświadczenie, że generowane przez nich dane dotyczące GHG są wiarygodne.

Nasze usługi GHG:

 

 • Walidacja i weryfikacja konstrukcji projektu w celu zagwarantowania długofalowej i wymiernej redukcji emisji
 • Weryfikacja systemów monitorowania projektu i danych w celu zagwarantowania kompletnej i dokładnej redukcji emisji
 • Certyfikacja redukcji emisji na potrzeby rejestracji projektu

 

Oferujemy usługi w ramach następujących systemów:

 

 • EU ETS I EU ETS dla lotnictwa
 • Inicjatywy firmowe (ISO 14064, ISO 14067, Carbon Disclosure Project, GHG Protocol)

 

Dlaczego warto wybrać Bureau Veritas Certification?

Lider w dziedzinie weryfikacji: 600 zweryfikowanych instalacji każdego roku

Bureau Veritas Certification jest jednym z liderów na rynku weryfikacji EU ETS.

Dokonujemy rocznie weryfikacji emisji w ponad 600 instalacjach, w 2011 r. nasza działalność weryfikacyjna to ponad 2000 dni.

Jesteśmy liderem na rynku w zakresie projektów typu Joint Implementation (JI - wspólne wdrażanie).

 

Światowa sieć: 300 ekspertów w dziedzinie walidacji i weryfikacji na świecie

Bureau Veritas Certification dysponuje potężną pulą 300 ekspertów w dziedzinie walidacji i weryfikacji na całym świecie, dzięki czemu może zapewnić swoim klientom wyjątkowe połączenie międzynarodowej i lokalnej wiedzy eksperckiej, jednocześnie gwarantując spójne podejście.

 

Wiedza ekspercka: 11 centrów kompetencyjnych

Nasi eksperci w dziedzinie walidacji i weryfikacji mają rozległą wiedzę dotyczącą Protokołu z Kyoto oraz ściśle monitorują zmiany w CDM i JI oraz systemach dobrowolnych.

Stworzyliśmy 11 centrów kompetencyjnych na całym świecie, których rolą jest zagwarantowanie lokalnej wiedzy eksperckiej i wsparcia na wysokim poziomie oraz terminowe świadczenie usług.

 

Uznanie na świecie: akredytacja UNFCCC

Bureau Veritas Certification posiada akredytację UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change - Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu).

Bureau Veritas Certification posiada też szereg akredytacji w zakresie weryfikacji zgodności z EU ETS, obejmujących wszystkie sektory będące w zasięgu dyrektywy, łącznie z lotnictwem.

 • ALGERIA
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTRALIA
 • AUSTRIA
 • AZERBAIJAN
 • BAHAMAS
 • BAHRAIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • BELARUS
 • BELGIUM
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZIL
 • BRUNEI
 • BULGARIA
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODIA
 • CAMEROON
 • CANADA
 • CAPE VERDE ISLANDS
 • CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
 • CHAD
 • CHILE
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
 • COSTA RICA
 • COTE D'IVOIRE
 • CROATIA
 • CUBA
 • CURACAO
 • CZECH REPUBLIC
 • DENMARK
 • DJIBOUTI
 • DOMINICAN REPUBLIC
 • ECUADOR
 • EGYPT
 • EL SALVADOR
 • EQUATORIAL GUINEA
 • ERITREA
 • ESTONIA
 • ETHIOPIA
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANCE
 • FRENCH WEST INDIES
 • GABON
 • GEORGIA
 • GERMANY
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GREECE
 • GREENLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • HUNGARY
 • ICELAND
 • INDIA
 • INDONESIA
 • IRAQ
 • ISRAEL
 • ITALY
 • JAPAN
 • JORDAN
 • KAZAKHSTAN
 • KENYA
 • KOREA (SOUTH)
 • KUWAIT
 • LATVIA
 • LEBANON
 • LIBERIA
 • LIBYA
 • LITHUANIA
 • LUXEMBOURG
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALAYSIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIA
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MOROCCO
 • MOZAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIA
 • NETHERLANDS
 • NETHERLANDS ANTILLES
 • NEW ZEALAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NORWAY
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • PHILIPPINES
 • POLSKA
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROMANIA
 • RUSSIA
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAUDI ARABIA
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • SEYCHELLES
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • SOMALIA
 • SOUTH AFRICA (REP.)
 • SPAIN
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • SWEDEN
 • SWITZERLAND
 • SYRIA
 • TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISIA
 • TURKEY
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAINE
 • UNITED ARAB EMIRATES
 • UNITED KINGDOM
 • UNITED STATES OF AMERICA
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • YEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Pozostałe strony
 • AFRICA
 • GLOBAL WEBSITE
 • MIDDLE EAST
 • SOUTH EAST ASIA
Wybierz swoją branżę, aktywa lub interesującą Cię usługę
Twoja branża

Twoje aktywa

Nasze usługi