Biopaliwa - wymagania zrównoważonego rozwoju

Wymagania zrównoważonego rozwoju w stosunku do produkcji biopaliw/ biokomponentów i biopłynów zostały po raz pierwszy wprowadzone Dyrektywą 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku, w skrócie zwaną RED.

 

W Polsce, implementacja zapisów Dyrektywy RED dokonała się wejściem w życie Ustawy z dnia 21 marca 2014 roku o Zmianie Ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych ustaw.
Ustawa ta reguluje działalność podmiotów w zakresie wprowadzania rynek krajowy biokomponentów/ biopaliw ciekłych, które mają być użyte do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.

 

Czym jest weryfikacja biomasy i biopaliw?

Zrównoważony charakter biomasy można ocenić w oparciu o konkretne wymogi, uwzględnione w dobrowolnych systemach certyfikacji. Czyni się to z pomocą audytów, wykonywanych przez niezależne organy certyfikacji. Niezależna weryfikacja powinna objąć cały łańcuch dostaw, od producenta biomasy do dystrybutora końcowego biopaliw na rynku EU.

 

W myśl Ustawy obowiązkowej certyfikacji podlegają podmioty wykonujące działalność w zakresie:

 • wytwarzania biokomponentów (zakłady produkujące bioetanol i estry metylowe kwasów tłuszczowych)
 • przetwarzania biomasy (olejarnie, gorzelnie, zakłady wytwarzające kwasy tłuszczowe lub inne surowce do produkcji bioetanolu i estrów metylowych kwasów tłuszczowych)
 • zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy (firmy skupowe, handlowe z magazynami lub bez magazynów, obracające surowcami do produkcji biokomponentów/biopaliw oraz gotowymi biokomponentami/ biopaliwami)

Do 1 października 2014 roku systemy zrównoważonego rozwoju były dobrowolne, od tej daty każdy wyżej wymieniony podmiot musi posiadać WAŻNY CERTYFIKAT ZRÓWOWAŻONEGO ROZWOJU.

 

Kto może wydawać certyfikaty?

Certyfikaty zrównoważonego rozwoju mogą być wydawane tylko i wyłącznie przez Jednostki Certyfikujące posiadające uznanie Administratora Systemu Zrównoważonego Rozwoju i wpisane do Rejestru Agencji Rynku Rolnego.

 

Kim jest Administrator Systemu Zrównoważonego Rozwoju?

Administrator Systemu Zrównoważonego Rozwoju jest Właścicielem Systemu Zrównoważonego Rozwoju, który został uznany przez Komisję Europejską.


Certyfikat KZR INiG, Certyfikat REDCert, Certyfikat ISCC

Aktualnie, w Polsce funkcjonują trzy najbardziej rozpoznawalne Systemy Zrównoważonego Rozwoju:

 1. KZR INiG - system opracowany w Polsce przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. Rodzaj biomasy objętej systemem KZR INiG: biomasa uprawiana i zbierana na terenie Unii Europejskiej, odpady i pozostałości, a także surowce, biopaliwa i biopłyny wytwarzane na terytorium Wspólnoty.
  Rodzaj podmiotów mogących ubiegać się o certyfikat: wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw, począwszy od producenta rolnego poprzez przetwórców biomasy, aż po dostawców paliw silnikowych na rynek
 2. REDCert EU - system opracowany w Niemczech. Odpowiedni dla każdego rodzaju biomasy uprawianej i zbieranej w Wspólnocie oraz na Ukrainie i Białorusi.
  Rodzaj podmiotów mogących ubiegać się o certyfikat: wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw, począwszy od producenta rolnego poprzez przetwórców biomasy, aż po dostawców paliw silnikowych na rynek
 3. ISCC EU - system opracowany w Niemczech. Odpowiedni dla każdego rodzaju biomasy uprawianej i zbieranej na świecie.
  Rodzaj podmiotów mogących ubiegać się o certyfikat: wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw ISCC EU, począwszy od producenta rolnego poprzez przetwórców biomasy, aż po dostawców paliw silnikowych na rynek.

Jakie są podstawowe korzyści certyfikacji biomasy i biopaliw?

 • Weryfikacja biomasy i biopaliw jest wymogiem, który trzeba spełnić, aby uzyskać dostęp do rynków europejskich, a w przypadku dystrybutorów biopaliw - aby korzystać z ulg podatkowych wprowadzonych w państwach członkowskich UE.
 • Weryfikacja w ramach zatwierdzonych systemów takich jak ISCC EU lub KZR INiG daje niezależną gwarancję, że produkty są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów unijnych.
 • Certyfikowana biomasa może być również wykorzystywana do innych celów, np. w przemyśle spożywczym.

 

Dlaczego Bureau Veritas?

 • Doświadczenie w certyfikacji Zrównoważonego Rozwoju od 2010 roku będącego początkiem istnienia Systemów Zrównoważonego Rozwoju
 • Centrum kompetencyjne w Polsce - maksymalne, możliwe skrócenie czasu oczekiwania na certyfikat
 • Eksperci w liczeniu GHG - znajomość zasad obliczeń i weryfikacji emisji GHG dla każdego uczestnika łańcucha produkcyjnego, w tym transportu
 • Doświadczeni audytorzy - praktyczna znajomość specyfiki sektora branży rolnej i biopaliwowej, w tym biegła znajomość uregulowań prawnych. Gwarancja wysokich kwalifikacji oraz partnerskiego podejścia w czasie audytu
 • Biegła znajomość branży paliwowej w Polsce i na świecie - poparta referencjami zarówno z obszaru certyfikacji jak i specjalistycznych usług inżynierskich dla sektora naftowo-gazowego w Polsce
 • Członkostwo w branżowych organizacjach
 • Silny udział w rynku certyfikacji systemów zrównoważonego rozwoju, zarządzania bezpieczeństwem żywności i pasz, zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy
 • Globalna obecność oraz gwarancja jednolitego standardu audytów, na całym świecie.

 

Kontakt:

 

Joanna Borowiec | Regionalny Przedstawiciel Handlowy

e: joanna.borowiec@pl.bureauveritas.com

t: +48 91 431 51 61 | m: +48 601 66 25 16 | f: +48 91 431 51 79

 

Piotr Kosznik | Kierownik Sprzedaży Certyfikacji

e: piotr.kosznik@pl.bureauveritas.com

 • ALGERIA
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTRALIA
 • AUSTRIA
 • AZERBAIJAN
 • BAHAMAS
 • BAHRAIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • BELARUS
 • BELGIUM
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZIL
 • BRUNEI
 • BULGARIA
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODIA
 • CAMEROON
 • CANADA
 • CAPE VERDE ISLANDS
 • CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
 • CHAD
 • CHILE
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
 • COSTA RICA
 • COTE D'IVOIRE
 • CROATIA
 • CUBA
 • CURACAO
 • CZECH REPUBLIC
 • DENMARK
 • DJIBOUTI
 • DOMINICAN REPUBLIC
 • ECUADOR
 • EGYPT
 • EL SALVADOR
 • EQUATORIAL GUINEA
 • ERITREA
 • ESTONIA
 • ETHIOPIA
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANCE
 • FRENCH WEST INDIES
 • GABON
 • GEORGIA
 • GERMANY
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GREECE
 • GREENLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • HUNGARY
 • ICELAND
 • INDIA
 • INDONESIA
 • IRAQ
 • ISRAEL
 • ITALY
 • JAPAN
 • JORDAN
 • KAZAKHSTAN
 • KENYA
 • KOREA (SOUTH)
 • KUWAIT
 • LATVIA
 • LEBANON
 • LIBERIA
 • LIBYA
 • LITHUANIA
 • LUXEMBOURG
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALAYSIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIA
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MOROCCO
 • MOZAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIA
 • NETHERLANDS
 • NETHERLANDS ANTILLES
 • NEW ZEALAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NORWAY
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • PHILIPPINES
 • POLSKA
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROMANIA
 • RUSSIA
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAUDI ARABIA
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • SEYCHELLES
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • SOMALIA
 • SOUTH AFRICA (REP.)
 • SPAIN
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • SWEDEN
 • SWITZERLAND
 • SYRIA
 • TAIWAN
 • TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISIA
 • TURKEY
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAINE
 • UNITED ARAB EMIRATES
 • UNITED KINGDOM
 • UNITED STATES OF AMERICA
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • YEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Pozostałe strony
 • AFRICA
 • GLOBAL WEBSITE
 • MIDDLE EAST
 • SOUTH EAST ASIA
Wybierz swoją branżę, aktywa lub interesującą Cię usługę
Twoja branża

Twoje aktywa

Nasze usługi