Ślad węglowy (ang. carbon footprint) produktu, organizacji, wydarzenia

Sprawdź wielkość emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością Twojej firmy

 

Gazy cieplarniane to składniki atmosfery będące jedną z przyczyn efektu cieplarnianego. Całkowita emisja gazów cieplarnianych wywołanych przez działalność firmy lub związana z wytworzeniem produktu to inaczej ślad węglowy (ang. carbon footprint).

 

Na emisje gazów cieplarnianych składają się:

 

 • emisje bezpośrednie (tzw. zakres 1) powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych bądź mobilnych będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisji procesowych czy ulatniających się czynników chłodniczych
 • pośrednie energetyczne emisje (tzw. zakres 2) powstałe w wyniku zużywania importowanej energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej, chłodu
 • inne pośrednie emisje (tzw. zakres 3) powstałe w wyniku wytworzenia surowców lub półproduktów, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów, podróży służbowych czy użytkowania produktów przez końcowych użytkowników.

 

Obecnie wpływ działalności człowieka na zmiany klimatu jest uznawany na świecie za fakt. Dlatego podczas konferencji klimatycznej w Paryżu w grudniu 2015 r. 195 krajów przyjęło pierwsze w historii powszechne, prawnie wiążące światowe porozumienie w dziedzinie klimatu, którego głównym celem jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie niższego niż 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.

 

Pomiar śladu węglowego organizacji i produktu:

Ślad węglowy firmy

 

Wyznaczenie śladu węglowego firmy wykonuje się zgodnie z międzynarodowymi standardami jak ISO 14064-1 lub GHG Protocol.

 

Korzyści:

 

 • pozyskanie informacji wymaganej przez klientów indywidualnych lub biznesowych
 • pozyskanie informacji będącej w zainteresowaniu interesariuszy, w tym banków, spółek matek
 • zmierzenie wpływu przedsiębiorstwa na klimat oraz możliwość zarządzania tym wpływem, - budowa przewagi konkurencyjnej
 • określenie wskaźników wykorzystywanych w raportowaniu danych pozafinansowych np. wskaźników Global Reporting Initiative:EN15- EN19 w GRI G4 oraz wskaźników 305-1 – 305-5 w GRI Standards
 • pozyskanie informacji do raportu przedsiębiorstwa dla organizacji Carbon Disclosure Project w programie Climate Change lub Supply Chain.

 

Ślad węglowy produktu

 

Obliczenie śladu węglowego może dotyczyć  produktu lub usługi  w ich cyklach życia np. w zakresie od kołyski do grobu uzyskując informację przydatną dla ostatecznego użytkownika, od kołyski do bramy, od bramy do bramy uzyskując informacje przydatne dla klientów biznesowych.

 

Wyznaczenie śladu węglowego produktu wykonuje się zgodnie z międzynarodowymi standardami jak ISO 14067 lub GHG Protocol.

 

Korzyści:

 

 • pozyskanie informacji wymaganej przez klientów indywidualnych lub biznesowych
 • możliwość realizacji działań redukujących emisje oraz neutralizacji nieuniknionych emisji gazów cieplarnianych dla dedykowanych produktów lub usług dla wymagających klientów w celu oznaczenia ich, jako produkty niskoemisyjne lub zeroemisyjne
 • budowa przewagi konkurencyjnej.

 

Weryfikacja emisji gazów cieplarnianych

 

Weryfikacja emisji gazów cieplarnianych oraz projektów redukcyjnych zgodnie z ISO 14064-3 w celu potwierdzenia przez niezależną trzecią stronę wykonania obliczeń emisji gazów cieplarnianych (emisji GHG) zgodnie z wybranym standardem oraz ich poprawności.

 

Korzyści:

 

 • oświadczenie weryfikacyjne może zostać wykorzystane w komunikacji przedsiębiorstwa dotyczącej CSR
 • pomiar śladu węglowego można zawrzeć w raporcie społecznej odpowiedzialności biznesu w odniesieniu do wskaźników Global Reporting Initiative EN15- EN19 w GRI G4 oraz wskaźników 305-1 – 305-5 w GRI Standards
 • wyniki weryfikacji emisji gazów cieplarnianych można dołączyć do raportu przedsiębiorstwa dla organizacji Carbon Disclosure Project w programie Climate Change lub Supply Chain.

 

Dlaczego warto wybrać Bureau Veritas Certification?

Lider w dziedzinie weryfikacji: 600 zweryfikowanych instalacji każdego roku

Bureau Veritas Certification jest jednym z liderów na rynku weryfikacji EU ETS.

Jesteśmy liderem na rynku w zakresie projektów typu Joint Implementation (JI - wspólne wdrażanie).

 

Uznanie na świecie: akredytacja UNFCCC

Bureau Veritas Certification posiada akredytację UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change - Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu).

Bureau Veritas Certification posiada też szereg akredytacji w zakresie weryfikacji zgodności z EU ETS, obejmujących wszystkie sektory będące w zasięgu dyrektywy, łącznie z lotnictwem.

 

Gold Partner Carbon Disclosure Project

Bureau Veritas Certification jest Gold Partnerem organizacji Carbon Disclosure Project w zakresie weryfikacji emisji gazów cieplarnianych.

 

Znak, który pokazuje zaangażowanie organizacji w dążenie ku doskonałości

Znak certyfikacyjny Bureau Veritas Certification jest rozpoznawalny i ceniony na całym świecie jako symbol niezawodności, zaufania oraz zrównoważonego rozwoju.

 • ALGERIA
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTRALIA
 • AUSTRIA
 • AZERBAIJAN
 • BAHAMAS
 • BAHRAIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • BELARUS
 • BELGIUM
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZIL
 • BRUNEI
 • BULGARIA
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODIA
 • CAMEROON
 • CANADA
 • CAPE VERDE ISLANDS
 • CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
 • CHAD
 • CHILE
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
 • COSTA RICA
 • COTE D'IVOIRE
 • CROATIA
 • CUBA
 • CURACAO
 • CZECH REPUBLIC
 • DENMARK
 • DJIBOUTI
 • DOMINICAN REPUBLIC
 • ECUADOR
 • EGYPT
 • EL SALVADOR
 • EQUATORIAL GUINEA
 • ERITREA
 • ESTONIA
 • ETHIOPIA
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANCE
 • FRENCH WEST INDIES
 • GABON
 • GEORGIA
 • GERMANY
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GREECE
 • GREENLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • HUNGARY
 • ICELAND
 • INDIA
 • INDONESIA
 • IRAQ
 • ISRAEL
 • ITALY
 • JAPAN
 • JORDAN
 • KAZAKHSTAN
 • KENYA
 • KOREA (SOUTH)
 • KUWAIT
 • LATVIA
 • LEBANON
 • LIBERIA
 • LIBYA
 • LITHUANIA
 • LUXEMBOURG
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALAYSIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIA
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MOROCCO
 • MOZAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIA
 • NETHERLANDS
 • NETHERLANDS ANTILLES
 • NEW ZEALAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NORWAY
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • PHILIPPINES
 • POLSKA
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROMANIA
 • RUSSIA
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAUDI ARABIA
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • SEYCHELLES
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • SOMALIA
 • SOUTH AFRICA (REP.)
 • SPAIN
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • SWEDEN
 • SWITZERLAND
 • SYRIA
 • TAIWAN
 • TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISIA
 • TURKEY
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAINE
 • UNITED ARAB EMIRATES
 • UNITED KINGDOM
 • UNITED STATES OF AMERICA
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • YEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Pozostałe strony
 • AFRICA
 • GLOBAL WEBSITE
 • MIDDLE EAST
 • SOUTH EAST ASIA
Wybierz swoją branżę, aktywa lub interesującą Cię usługę
Twoja branża

Twoje aktywa

Nasze usługi