Aktywne zarządzanie środowiskowe dzięki weryfikacji i walidacji EMAS

EMAS - system Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) jest unijnym instrumentem wprowadzonym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009, mającym na celu zachęcenie różnych organizacji (przedsiębiorstw, zakładów, instytucji) do ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej koncentrującego się na:

 • identyfikowaniu obszarów, dla których należy opracować, wdrożyć i poprawić skuteczność systemu zarządzania środowiskowego
 • systematycznym poszukiwaniu możliwości praktycznego ograniczenia oddziaływania na środowisko i przyjmowaniu nowych celów w zakresie ochrony środowiska
 • systematycznym identyfikowaniu i eliminowaniu niezgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi wymaganiami
 • systematycznym identyfikowaniu aspektów środowiskowych wymagających nadzoru lub poprawy zarządzania
 • szkoleniu personelu, w celu zwiększenia skuteczności podejmowanych działań środowiskowych
 • porównywaniu się z innymi firmami czy instytucjami działającymi w tej samej branży
 • wiarygodnym raportowaniu oddziaływań na środowisko
 • prowadzeniu otwartego dialogu z zainteresowanymi stronami.

Każda organizacja, która chce zarejestrować się w systemie EMAS musi:

 • wykazać zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi
 • wdrożyć system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu EMAS
 • aktywnie włączyć pracowników w poprawę działań na rzecz ochrony środowiska
 • opracować, poddać walidacji przez niezależnego akredytowanego weryfikatora EMAS i opublikować Deklarację Środowiskową.

Poprzez systemowe podejście do zarządzania środowiskowego EMAS umożliwia organizacjom wpisanie się w trend zrównoważonego rozwoju łączący interesy środowiska z biznesem i oczekiwaniami społecznymi.


Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. jest niezależnym, akredytowanym przez PCA (nr akredytacji: PL-V-0010) weryfikatorem EMAS.


Organizacje zweryfikowane przez Bureau Veritas Certification Polska:

 • Urząd Miejski Wrocławia
 • Pertochemia Blachownia S.A.
 • Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
 • ENERGA S.A.
 • Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.
 • DCT Gdańsk S.A.

Przystąpienie do systemu EMAS stanowi wejście do elitarnego klubu tych organizacji, które traktują aspekty środowiskowe na równi z innymi elementami prowadzonej działalności, oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji swojego oddziaływania na środowisko.


Zmiany w EMAS – Zaktualizowane załączniki do Rozporządzenia EMAS

W następstwie rewizji normy ISO 14001 Komisja Europejska zaktualizowała Załączniki I, II i III do Rozporządzenia EMAS, aby włączyć zmiany wynikające z wprowadzenia ISO 14001:2015.


Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009, weszło w życie 18/09/2017.


Organizacje, które chciałyby zarejestrować się w EMAS lub które chciałyby odnowić swoją rejestrację, muszą spełnić wymagania określone w zaktualizowanych załącznikach.


Okres przejściowy na dostosowanie się do zmienionych wymagań minął 14 września 2018.


Jedynie w przypadku małych organizacji, które korzystają z odstępstwa zgodnie z art. 7 rozporządzenia EMAS, sprawdzenie wdrożenia wymagań zmienionych załączników do rozporządzenia EMAS ma miejsce w terminach najbliższej corocznej weryfikacji lub 3-letniej weryfikacji, jeśli wynika to z harmonogramu weryfikacji


20 grudnia 2018 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/2026 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009.


Rozporządzenie obowiązuje od 9 stycznia 2019 r.


Znowelizowany załącznik IV określa elementy jakie musi zawierać deklaracja środowiskowa oraz precyzuje wymagania, jakie musi spełniać ten dokument.


W następstwie wprowadzonej zmiany deklaracje środowiskowe zatwierdzane lub zaktualizowane po 9 stycznia 2019 r. muszą spełniać wymagania znowelizowanego załącznika IV.


Jednak, zgodnie z Rozporządzeniem (art. 2),  do 9 stycznia 2020 r. możliwe jest zatwierdzenie deklaracji środowiskowej lub zaktualizowanej deklaracji środowiskowej opracowanej na podstawie poprzednio obowiązujących zasad pod warunkiem uzyskania zgody organu właściwego, którym jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.Bureau Veritas wyjaśni wszystkie wątpliwości oraz pomoże swoim klientom i przyszłym klientom w wyborze opcji, która będzie najlepiej dostosowana do ich sytuacji i potrzeb.


W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Bureau Veritas Polska biuro@pl.bureauveritas.com.

 • ALGERIA
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTRALIA
 • AUSTRIA
 • AZERBAIJAN
 • BAHAMAS
 • BAHRAIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • BELARUS
 • BELGIUM
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZIL
 • BRUNEI
 • BULGARIA
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODIA
 • CAMEROON
 • CANADA
 • CAPE VERDE ISLANDS
 • CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
 • CHAD
 • CHILE
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
 • COSTA RICA
 • COTE D'IVOIRE
 • CROATIA
 • CUBA
 • CURACAO
 • CZECH REPUBLIC
 • DENMARK
 • DJIBOUTI
 • DOMINICAN REPUBLIC
 • ECUADOR
 • EGYPT
 • EL SALVADOR
 • EQUATORIAL GUINEA
 • ERITREA
 • ESTONIA
 • ETHIOPIA
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANCE
 • FRENCH WEST INDIES
 • GABON
 • GEORGIA
 • GERMANY
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GREECE
 • GREENLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • HUNGARY
 • ICELAND
 • INDIA
 • INDONESIA
 • IRAQ
 • ISRAEL
 • ITALY
 • JAPAN
 • JORDAN
 • KAZAKHSTAN
 • KENYA
 • KOREA (SOUTH)
 • KUWAIT
 • LATVIA
 • LEBANON
 • LIBERIA
 • LIBYA
 • LITHUANIA
 • LUXEMBOURG
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALAYSIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIA
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MOROCCO
 • MOZAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIA
 • NETHERLANDS
 • NETHERLANDS ANTILLES
 • NEW ZEALAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NORWAY
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • PHILIPPINES
 • POLSKA
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROMANIA
 • RUSSIA
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAUDI ARABIA
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • SEYCHELLES
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • SOMALIA
 • SOUTH AFRICA (REP.)
 • SPAIN
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • SWEDEN
 • SWITZERLAND
 • SYRIA
 • TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISIA
 • TURKEY
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAINE
 • UNITED ARAB EMIRATES
 • UNITED KINGDOM
 • UNITED STATES OF AMERICA
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • YEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Pozostałe strony
 • AFRICA
 • GLOBAL WEBSITE
 • MIDDLE EAST
 • SOUTH EAST ASIA
Wybierz swoją branżę, aktywa lub interesującą Cię usługę
Twoja branża

Twoje aktywa

Nasze usługi