Pobierz PDF

Ocena bezpieczeństwa maszyn i urządzeń przemysłowych. Ocena zgodności z wymaganiami zasadniczymi oraz minimalnymi

Zredukuj ryzyko i zadbaj o bezpieczeństwo swoich produktów, pracowników oraz eksploatacji.

WYZWANIE RYNKOWE

Produkcja maszyn oraz urządzeń różnego typu i przeznaczenia jest niezbędnym elementem nowych inwestycji, a ich bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność ma kluczowe znaczenie w użytkowaniu. Również maszyny, które są użytkowane wymagają ciągłej kontroli w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych.

ROZWIĄZANIE

Ocena maszyn u producenta (nowe maszyny – wymagania zasadnicze) lub użytkownika (maszyny użytkowane – wymagania minimalne) pozwala na weryfikację czy dana maszyna spełnia wszelkie wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z odpowiednimi przepisami UE. 
 

Zakres oceny:

Maszyny nowe, modernizowane oraz zestawione w linie technologiczne
Ocena spełnienia wymagań zasadniczych dotyczących wprowadzania do obrotu na rynkach wspólnotowych nowych maszyn. W zależności od skomplikowania danej maszyny, należy ją oddać ocenie na spełnienie wymagań zgodnie z polskimi harmonizacjami dla dyrektyw:

- Dyrektywa Maszynowa – 2006/42/WE
- Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) – 2014/35/UE (obowiązuje od 20 kwietnia 2016)
- Dyrektywa ATEX 114 – 2014/34/UE (obowiązuje od 20 kwietnia 2016)
- Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) – 2014/30/UE (obowiązuje od 20 kwietnia 2016)
- Dyrektywa ciśnieniowa (PED) – 2014/68/UE (obowiązuje od 1 czerwca 2016)

Maszyny użytkowane
Ocena pod kątem spełnienia wymagań minimalnych zgodnie z polskimi harmonizacjami w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie dyrektyw:

- Dyrektywa Narzędziowa – 2009/104/WE
- Dyrektywa ATEX 137 – 99/92/WE (obowiązuje od 20 kwietnia 2016)

Dlaczego Bureau Veritas?

 • Dostępność inspektorów na terenie całego kraju, jak i poza jego granicami
 • Znajomość norm i specyfikacji technicznych zharmonizowanych z ww. dyrektywami wraz z praktycznym ich zastosowaniem
 • Światowe referencje potwierdzające wysoki poziom usług
 • Wsparcie wiedzą zdobytą podczas realizacji inwestycji poza granicami kraju

 

Zakres prac:

Maszyny nowe:
 • Weryfikacja i ocena dokumentacji technicznej ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka w zakresie przepisów dla maszyn
 • Badanie i ocena maszyny w zakresie spełnienia zasadniczych wymagań pod względem zidentyfikowanych zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka resztkowego, którego nie udało się w pełni wyeliminować poprzez konstrukcje bezpieczne same w sobie oraz dodatkowymi środkami technicznymi
 • Opracowanie Raportu z oceny zgodności
 • Pomoc w dostosowaniu maszyn do ich bezpiecznej eksploatacji (spełnienie zasadniczych wymagań) w przypadku wystąpienia ryzyka resztkowego
 • Pomoc i doradztwo w zakresie przeprowadzenia procedur związanych z wystawieniem Deklaracji Zgodności WE i oznakowaniem CE

 

Maszyny użytkowane:
 • Ocena maszyn użytkownika w zakresie warunków użytkowania i instrukcji obsługi
 • Ocena maszyn w aspekcie spełnienia wymagań minimalnych
 • Doradztwo w czynnościach związanych z usunięciem niezgodności w przypadku ich wystąpienia
 • Opracowanie Raportu z oceny zgodności

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Jakie są podstawowe korzyści z przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa maszyn i urządzeń, zgodnie z wymaganiami zasadniczymi?

  W przypadku maszyn nowych:

  • Ułatwienie handlu - swobodny przepływ maszyn w krajach Unii Europejskiej
  • Możliwość wprowadzenia maszyn do obrotu i użytkowania
  • Zapewnienia bezpiecznych i ergonomicznych warunków eksploatacji maszyn

   

  W przypadku maszyn użytkowanych:

  • Zapewnienie niezmiennych warunków bezpiecznej obsługi maszyn
  • Poprawa warunków środowiska pracy
  • Pozytywne wyniki kontroli bezpieczeństwa pracy, przeprowadzanych przez organa do tego uprawnione (np. Państwową Inspekcję Pracy)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Robert Paradysz, HRS-BU Manager

+48 32 355 93 83

Wyślij e-mail
ZAPYTAJ O WYCENĘ

Kliknij tutaj
 • ALGERIA
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • AUSTRALIA
 • AUSTRIA
 • AZERBAIJAN
 • BAHAMAS
 • BAHRAIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • BELARUS
 • BELGIUM
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZIL
 • BRUNEI
 • BULGARIA
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODIA
 • CAMEROON
 • CANADA
 • CAPE VERDE ISLANDS
 • CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
 • CHAD
 • CHILE
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
 • COSTA RICA
 • COTE D'IVOIRE
 • CROATIA
 • CUBA
 • CURACAO
 • CZECH REPUBLIC
 • DENMARK
 • DJIBOUTI
 • DOMINICAN REPUBLIC
 • ECUADOR
 • EGYPT
 • EL SALVADOR
 • EQUATORIAL GUINEA
 • ERITREA
 • ESTONIA
 • ETHIOPIA
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANCE
 • FRENCH WEST INDIES
 • GABON
 • GEORGIA
 • GERMANY
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GREECE
 • GREENLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • HUNGARY
 • ICELAND
 • INDIA
 • INDONESIA
 • IRAN
 • IRAQ
 • ISRAEL
 • ITALY
 • JAPAN
 • JORDAN
 • KAZAKHSTAN
 • KENYA
 • KOREA (SOUTH)
 • KUWAIT
 • LATVIA
 • LEBANON
 • LIBERIA
 • LIBYA
 • LITHUANIA
 • LUXEMBOURG
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALAYSIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIA
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MOROCCO
 • MOZAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIA
 • NETHERLANDS
 • NETHERLANDS ANTILLES
 • NEW ZEALAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NORWAY
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • PHILIPPINES
 • POLSKA
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROMANIA
 • RUSSIA
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAUDI ARABIA
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • SEYCHELLES
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • SOMALIA
 • SOUTH AFRICA (REP.)
 • SPAIN
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • SWEDEN
 • SWITZERLAND
 • SYRIA
 • TAIWAN
 • TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISIA
 • TURKEY
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAINE
 • UNITED ARAB EMIRATES
 • UNITED KINGDOM
 • UNITED STATES OF AMERICA
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • YEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Pozostałe strony
 • AFRICA
 • GLOBAL WEBSITE
 • MIDDLE EAST
 • SOUTH EAST ASIA
Wybierz swoją branżę, aktywa lub interesującą Cię usługę
Twoja branża

Twoje aktywa

Nasze usługi